ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียน วัดโป่ง 476 107 22.48%
2.  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 191 33 17.28%
3.  โรงเรียนบ้านโค้งดารา 242 38 15.70%
4.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 571 88 15.41%
5.  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 539 72 13.36%
6.  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 318 32 10.06%
7.  โรงเรียนบ้านหินวง 154 15 9.74%
8.  โรงเรียน วัดตโปทาราม 256 22 8.59%
9.  โรงเรียนบ้านชากยายจีน 608 52 8.55%
10.  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 321 24 7.48%
11.  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 358 26 7.26%
12.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 512 34 6.64%
13.  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง 345 21 6.09%
14.  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง 780 47 6.03%
15.  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 915 55 6.01%
16.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 444 26 5.86%
17.  โรงเรียน วัดสุทธาวาส 1195 64 5.36%
18.  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย 571 30 5.25%
19.  โรงเรียนวัดมโนรม 790 40 5.06%
20.  โรงเรียนบ้านนาวัง 235 10 4.26%
21.  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 903 33 3.65%
22.  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 594 20 3.37%
23.  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 155 5 3.23%
24.  โรงเรียนห้วยใหญ่ 440 14 3.18%
25.  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 594 18 3.03%
26.  โรงเรียนบ้านระเวิง 71 2 2.82%
27.  โรงเรียนบ้านชากนอก 504 13 2.58%
28.  โรงเรียน วัดใหม่เนินพยอม 549 14 2.55%
29.  โรงเรียน บ้านหุบบอน 228 5 2.19%
30.  โรงเรียน บ้านนอก 106 2 1.89%
31.  โรงเรียน บ้านสันติคาม 375 7 1.87%
32.  โรงเรียนวัดอัมพวัน 625 10 1.60%
33.  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 135 2 1.48%
34.  โรงเรียนวัดบ้านนา 989 11 1.11%
35.  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 584 3 0.51%
36.  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง 207 1 0.48%
37.  โรงเรียนบ้านเขาหิน 461 2 0.43%
38.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 482 2 0.41%
39.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 985 4 0.41%
40.  โรงเรียน บ้านขลอด 511 2 0.39%
41.  โรงเรียน บ้านกม.ห้า 278 1 0.36%
42.  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 701 2 0.29%
43.  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 398 1 0.25%
44.  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 483 1 0.21%
45.  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม 469 1 0.21%
46.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 630 1 0.16%
47.  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 792 1 0.13%
48.  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 855 1 0.12%
49.  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1611 1 0.06%
50.  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 421 0 0.00%
51.  โรงเรียน บ้านมาบประชัน 209 0 0.00%
52.  โรงเรียน บ้านภูไทร 260 0 0.00%
53.  โรงเรียน บ้านวังค้อ 335 0 0.00%
54.  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง 210 0 0.00%
55.  โรงเรียนจุกเสม็ด 229 0 0.00%
56.  โรงเรียน เกล็ดแก้ว 344 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านทางตรง 140 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 597 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านบางละมุง 151 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 241 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 296 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 373 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านอำเภอ 386 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 148 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 357 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านเนินตอง 132 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านโรงหีบ 363 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 895 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดนาพร้าว 626 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 309 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 888 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 158 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดวังหิน 215 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 195 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดพระประทานพร 277 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 285 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดเขาฉลาก 154 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 155 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 282 0 0.00%
80.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 921 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดหนองคล้า 547 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net