ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านทำนบ 118 22 18.64%
2.  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 367 62 16.89%
3.  โรงเรียนบ้านลีตอ 167 28 16.77%
4.  โรงเรียนบ้านรานอ 234 30 12.82%
5.  โรงเรียนบ้านลากอ 524 60 11.45%
6.  โรงเรียนบ้านนิบง 336 35 10.42%
7.  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 474 48 10.13%
8.  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 136 13 9.56%
9.  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 277 23 8.30%
10.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 101 8 7.92%
11.  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 365 24 6.58%
12.  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 455 22 4.84%
13.  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 219 10 4.57%
14.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 84 3 3.57%
15.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 114 4 3.51%
16.  โรงเรียนบ้านยือนัง 299 10 3.34%
17.  โรงเรียนบ้านสาคู 111 3 2.70%
18.  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 75 2 2.67%
19.  โรงเรียนบ้านรัตนา 81 2 2.47%
20.  โรงเรียนบ้านกาตอง 187 4 2.14%
21.  โรงเรียนบ้านบางลาง 339 7 2.06%
22.  โรงเรียนบ้านลาแล 467 8 1.71%
23.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 407 5 1.23%
24.  โรงเรียนบ้านกือลอง 167 2 1.20%
25.  โรงเรียนบ้านบาละ 518 6 1.16%
26.  โรงเรียนท่าละมัย 177 2 1.13%
27.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 314 3 0.96%
28.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 314 2 0.64%
29.  โรงเรียนบ้านยะหา 491 3 0.61%
30.  โรงเรียนอาสินศึกษา 176 1 0.57%
31.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 143 0 0.00%
32.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 60 0 0.00%
33.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 41 0 0.00%
34.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 41 0 0.00%
35.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 75 0 0.00%
36.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 130 0 0.00%
37.  โรงเรียนบ้านกาโสด 0 0 %
38.  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 0 0 %
39.  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 76 0 0.00%
40.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 110 0 0.00%
41.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 377 0 0.00%
42.  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 169 0 0.00%
43.  โรงเรียนบ้านตาชี 78 0 0.00%
44.  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 54 0 0.00%
45.  โรงเรียนบ้านตันหยง 408 0 0.00%
46.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 157 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 319 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านบาจุ 109 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านบายอ 269 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 287 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 91 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านคชศิลา 0 0 %
53.  โรงเรียนบ้านปะแต 297 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านพงกูแว 245 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านปาแดรู 380 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านละแอ 175 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 368 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 164 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 128 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านหลักเขต 0 0 %
61.  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 276 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านสันติ 143 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 316 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 162 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 70 0 0.00%
66.  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 169 0 0.00%
67.  โรงเรียนสามัคคี 105 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านวังหิน 70 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net