ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านทำนบ 118 29 24.58%
2.  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 367 80 21.80%
3.  โรงเรียนบ้านรานอ 239 33 13.81%
4.  โรงเรียนบ้านลากอ 523 65 12.43%
5.  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 474 55 11.60%
6.  โรงเรียนบ้านนิบง 336 37 11.01%
7.  โรงเรียนบ้านบางลาง 343 35 10.20%
8.  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 275 28 10.18%
9.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 113 10 8.85%
10.  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 365 27 7.40%
11.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 99 7 7.07%
12.  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 455 22 4.84%
13.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 146 6 4.11%
14.  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 219 9 4.11%
15.  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 136 5 3.68%
16.  โรงเรียนบ้านยือนัง 303 11 3.63%
17.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 84 3 3.57%
18.  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 75 2 2.67%
19.  โรงเรียนบ้านรัตนา 81 2 2.47%
20.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 41 1 2.44%
21.  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 630 15 2.38%
22.  โรงเรียนบ้านลาแล 467 9 1.93%
23.  โรงเรียนท่าละมัย 176 3 1.70%
24.  โรงเรียนบ้านกาโสด 191 3 1.57%
25.  โรงเรียนบ้านบาละ 518 8 1.54%
26.  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 144 2 1.39%
27.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 407 5 1.23%
28.  โรงเรียนบ้านกือลอง 167 2 1.20%
29.  โรงเรียนบ้านสาคู 112 1 0.89%
30.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 315 2 0.63%
31.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 318 2 0.63%
32.  โรงเรียนอาสินศึกษา 176 1 0.57%
33.  โรงเรียนบ้านปะแต 298 1 0.34%
34.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 130 0 0.00%
35.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 41 0 0.00%
36.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 75 0 0.00%
37.  โรงเรียนบ้านกาตอง 187 0 0.00%
38.  โรงเรียนบ้านคชศิลา 101 0 0.00%
39.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 60 0 0.00%
40.  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 76 0 0.00%
41.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 377 0 0.00%
42.  โรงเรียนบ้านตาชี 77 0 0.00%
43.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 157 0 0.00%
44.  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 54 0 0.00%
45.  โรงเรียนบ้านตันหยง 408 0 0.00%
46.  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 289 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 110 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 319 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านบาจุ 108 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 90 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านบายอ 267 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านปาแดรู 376 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านละแอ 176 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านยะหา 492 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 128 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านพงกูแว 245 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 164 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านวังหิน 70 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านสันติ 144 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 315 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านหลักเขต 202 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 70 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 151 0 0.00%
64.  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 170 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 368 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 276 0 0.00%
67.  โรงเรียนสามัคคี 105 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านลีตอ 163 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net