ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 111 21 18.92%
2.  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 777 139 17.89%
3.  โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 120 20 16.67%
4.  โรงเรียนบ้านบือยอง 174 24 13.79%
5.  โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 101 13 12.87%
6.  โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 178 22 12.36%
7.  โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 330 40 12.12%
8.  โรงเรียนบ้านกะตูปะ 147 16 10.88%
9.  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 60 6 10.00%
10.  โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 243 23 9.47%
11.  โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 212 20 9.43%
12.  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 500 26 5.20%
13.  โรงเรียนบ้านรามัน 484 25 5.17%
14.  โรงเรียนบ้านจำปูน 174 8 4.60%
15.  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 191 8 4.19%
16.  โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 89 3 3.37%
17.  โรงเรียนบ้านจือนือแร 209 7 3.35%
18.  โรงเรียนบ้านเกะรอ 203 6 2.96%
19.  โรงเรียนบ้านบือมัง 207 5 2.42%
20.  โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 177 4 2.26%
21.  โรงเรียนบ้านสะโต 138 3 2.17%
22.  โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 97 2 2.06%
23.  โรงเรียนบ้านละแอ 98 2 2.04%
24.  โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 200 4 2.00%
25.  โรงเรียนบ้านกรงปินัง 377 7 1.86%
26.  โรงเรียนวัดลำใหม่ 59 1 1.69%
27.  โรงเรียนบ้านโฉลง 306 5 1.63%
28.  โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 192 3 1.56%
29.  โรงเรียนบือดองพัฒนา 131 2 1.53%
30.  โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 272 4 1.47%
31.  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 2132 29 1.36%
32.  โรงเรียนบ้านบือเล็ง 76 1 1.32%
33.  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 162 2 1.23%
34.  โรงเรียนบ้านตะโละ 176 2 1.14%
35.  โรงเรียนพัฒนาบาลอ 193 2 1.04%
36.  โรงเรียนบ้านวังพญา 102 1 0.98%
37.  โรงเรียนบ้านกาลูปัง 208 2 0.96%
38.  โรงเรียนบ้านตาเซะ 134 1 0.75%
39.  โรงเรียนบ้านกือแล 139 1 0.72%
40.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 142 1 0.70%
41.  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 162 1 0.62%
42.  โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 163 1 0.61%
43.  โรงเรียนบ้านกูวา 203 1 0.49%
44.  โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) 118 0 0.00%
45.  โรงเรียนธารแร่ 65 0 0.00%
46.  โรงเรียนบ้านกาลอ 148 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 175 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 237 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านคลองทราย 0 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านคูวอ 219 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านกาดือแป 89 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านต้นหยี 36 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านจาหนัน 155 0 0.00%
54.  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 162 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 208 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านกือเม็ง 130 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านตาสา 119 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 43 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 632 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านท่าสาป 313 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 302 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 95 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 79 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านบาโด 50 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านบาโงย 100 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านนาเตย 89 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 94 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านบุดี 244 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 59 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 140 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 86 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 65 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านตาโละ 145 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 186 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านปูลัย 98 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านปงตา 162 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านพร่อน 178 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านปุโรง 136 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านพงยือไร 135 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านปาโจ 191 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านพรุ 109 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 79 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านยะลา 253 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านมาแฮ 269 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 126 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านยือโระ 138 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 117 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านลือมุ 191 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านพอแม็ง 130 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านสะเอะ 398 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านสาคอ 62 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 235 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านเกียรติ 129 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านสะเอะใน 175 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 83 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 57 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านแบหอ 225 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 174 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 104 0 0.00%
100.  โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 90 0 0.00%
101.  โรงเรียนประชาอุทิศ 137 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดลำพะยา 114 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดชมพูสถิต 81 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) 33 0 0.00%
105.  โรงเรียนสันติวิทยา 386 0 0.00%
106.  โรงเรียนอนุบาลยะลา 1726 0 0.00%
107.  โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 138 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 205 0 0.00%
109.  โรงเรียนศรีพัฒนาราม 80 0 0.00%
110.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 135 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 80 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net