ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 150 15 10.00%
2.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 165 15 9.09%
3.  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 577 49 8.49%
4.  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 123 9 7.32%
5.  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 376 17 4.52%
6.  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 139 6 4.32%
7.  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 174 6 3.45%
8.  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 146 5 3.42%
9.  โรงเรียนบ้านท่ากุน 96 3 3.13%
10.  โรงเรียนบ้านตะโละ 153 4 2.61%
11.  โรงเรียนบ้านบูดี 613 16 2.61%
12.  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 80 2 2.50%
13.  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 87 2 2.30%
14.  โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 88 2 2.27%
15.  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 133 3 2.26%
16.  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 521 11 2.11%
17.  โรงเรียนบ้านราวอ 150 3 2.00%
18.  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 387 7 1.81%
19.  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 129 2 1.55%
20.  โรงเรียนบ้านดอนนา 68 1 1.47%
21.  โรงเรียนบ้านท่าสู 136 2 1.47%
22.  โรงเรียนบ้านสระมาลา 172 2 1.16%
23.  โรงเรียนบ้านใหม่ 89 1 1.12%
24.  โรงเรียนบ้านกาหยี 92 1 1.09%
25.  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 100 1 1.00%
26.  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 102 1 0.98%
27.  โรงเรียนบ้านแบรอ 102 1 0.98%
28.  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 104 1 0.96%
29.  โรงเรียนบ้านกลาง 116 1 0.86%
30.  โรงเรียนบ้านควนคูหา 122 1 0.82%
31.  โรงเรียนบ้านกาฮง 251 2 0.80%
32.  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 257 2 0.78%
33.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 129 1 0.78%
34.  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 134 1 0.75%
35.  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 400 3 0.75%
36.  โรงเรียนพัฒนศึกษา 147 1 0.68%
37.  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 150 1 0.67%
38.  โรงเรียนบ้านตันหยง 207 1 0.48%
39.  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 221 1 0.45%
40.  โรงเรียนวัดสุวรรณากร 234 1 0.43%
41.  โรงเรียนบ้านคาโต 318 1 0.31%
42.  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 409 1 0.24%
43.  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 484 1 0.21%
44.  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 523 1 0.19%
45.  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 598 1 0.17%
46.  โรงเรียนเมืองปัตตานี 711 1 0.14%
47.  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1782 2 0.11%
48.  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 350 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 74 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 85 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 228 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 34 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 202 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านกูวิง 128 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 231 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านค่าย 105 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านจะรัง 83 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านกือยา 115 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านจือโระ 102 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 201 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านควนดิน 184 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 110 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านดาลอ 129 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 239 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 225 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 144 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 166 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 104 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 172 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านดอนรัก 419 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 396 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านตาหมน 102 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 84 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 215 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านชะเอาะ 211 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 65 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านท่าพง 145 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 148 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 159 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 183 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 116 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 87 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านท่ายามู 82 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านนอก 115 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านบากง 148 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 108 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 174 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 88 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 52 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านตือระ 126 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านบางปู 486 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านบางราพา 157 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านบางทัน 100 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 136 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านบานา 138 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านบาโลย 174 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านปรัง 107 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 208 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 136 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 112 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านบางหมู 84 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านปุลากง 180 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 144 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านมะปริง 203 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านปาเระ 122 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 60 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านฝาง 214 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านยือริง 37 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 316 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านรามง 85 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านสะบารัง 594 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านลดา 140 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 113 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านมูหลง 95 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านยาบี 225 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหนองแรต 188 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านเคียน 76 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 129 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 187 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านสายหมอ 118 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านลางา 82 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านแคนา 68 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 157 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 265 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 148 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 100 0 0.00%
127.  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 49 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านเปียะ 230 0 0.00%
129.  โรงเรียนยะหริ่ง 766 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดควน 48 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดมหิงษาราม 35 0 0.00%
132.  โรงเรียนรัชดาภิเษก 157 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 63 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 332 0 0.00%
135.  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 220 0 0.00%
136.  โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 196 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net