ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านน้ำหรา 127 34 26.77%
2.  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 122 26 21.31%
3.  โรงเรียนบ้านเกตรี 271 43 15.87%
4.  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 176 24 13.64%
5.  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 268 35 13.06%
6.  โรงเรียนบ้านบุโบย 85 10 11.76%
7.  โรงเรียนบ้านตะโละใส 517 58 11.22%
8.  โรงเรียนอนุบาลสตูล 1584 170 10.73%
9.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 325 32 9.85%
10.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 129 11 8.53%
11.  โรงเรียนบ้านควน 456 38 8.33%
12.  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 150 12 8.00%
13.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 84 6 7.14%
14.  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 218 15 6.88%
15.  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 255 17 6.67%
16.  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 77 4 5.19%
17.  โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 117 5 4.27%
18.  โรงเรียนบ้านปลักหว้า 118 5 4.24%
19.  โรงเรียนผังปาล์ม 2 218 9 4.13%
20.  โรงเรียนบ้านช่องไทร 173 7 4.05%
21.  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 253 10 3.95%
22.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 30 1 3.33%
23.  โรงเรียนบ้านคีรีวง 93 3 3.23%
24.  โรงเรียนบ้านสาคร 212 6 2.83%
25.  โรงเรียนผังปาล์ม 1 186 5 2.69%
26.  โรงเรียนบ้านมะหงัง 78 2 2.56%
27.  โรงเรียนบ้านปากบารา 205 5 2.44%
28.  โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 126 3 2.38%
29.  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 95 2 2.11%
30.  โรงเรียนบ้านเขาใคร 156 3 1.92%
31.  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 107 2 1.87%
32.  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 55 1 1.82%
33.  โรงเรียนบ้านราไว 124 2 1.61%
34.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 66 1 1.52%
35.  โรงเรียนบ้านนาลาน 75 1 1.33%
36.  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 263 3 1.14%
37.  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 108 1 0.93%
38.  โรงเรียนบ้านควนเก 225 2 0.89%
39.  โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 127 1 0.79%
40.  โรงเรียนบ้านทางงอ 127 1 0.79%
41.  โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 128 1 0.78%
42.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 129 1 0.78%
43.  โรงเรียนวรรธนะสาร 129 1 0.78%
44.  โรงเรียนบ้านวังตง 144 1 0.69%
45.  โรงเรียนบ้านควนสตอ 176 1 0.57%
46.  โรงเรียนอนุบาลละงู 734 4 0.54%
47.  โรงเรียนบ้านเขาจีน 250 1 0.40%
48.  โรงเรียนบ้านลาหงา 346 1 0.29%
49.  โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น 89 0 0.00%
50.  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 171 0 0.00%
51.  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 48 0 0.00%
52.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 87 0 0.00%
53.  โรงเรียนนิคมซอย 10 60 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านกาลูบี 197 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านกาเนะ 154 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านกาแบง 94 0 0.00%
57.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 294 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 489 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 66 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านขอนคลาน 160 0 0.00%
61.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 130 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านควนขัน 75 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 88 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 126 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านฉลุง 181 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านควนล่อน 106 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านดูสน 124 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 54 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านดาหลำ 160 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 196 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านตันหยงโป 200 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 100 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 60 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านทางยาง 84 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 127 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านท่าพยอม 42 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 165 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 62 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 214 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านท่าแพ 145 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 204 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 163 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 47 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 67 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 101 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 89 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 152 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านท่าหิน 73 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 151 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านนาทอน 193 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านนาพญา 141 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านนาแก้ว 49 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านนาข่า 88 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 95 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 130 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านนาแค 56 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านนางแก้ว 269 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 101 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 280 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 48 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 136 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านปันจอร์ 312 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านปากบาง 177 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 88 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านปากปิง 80 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านปากละงู 170 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านป่าฝาง 181 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 147 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 158 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านมะนัง 67 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 150 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านป่าพน 169 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านราวปลา 108 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 127 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 48 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านวังสายทอง 212 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านสนกลาง 102 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านบารายี 98 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านสวนเทศ 84 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 127 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านวังประจัน 128 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 155 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 153 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านวังปริง 118 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 63 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านหัวควน 152 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 79 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านหาญ 67 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 90 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านอุได 118 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านอุไร 0 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 9 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 24 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านเกาะยาว 70 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 140 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านสายควน 118 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านเนินสูง 28 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 265 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 98 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านโกตา 126 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 0 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านในเมือง 155 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 198 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านไร่ 132 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 157 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 198 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านใหม่ 204 0 0.00%
148.  โรงเรียนผังปาล์ม 7 142 0 0.00%
149.  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 95 0 0.00%
150.  โรงเรียนผังปาล์ม 3 132 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 87 0 0.00%
152.  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 470 0 0.00%
153.  โรงเรียนอนุบาลมะนัง 336 0 0.00%
154.  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 169 0 0.00%
155.  โรงเรียนผังปาล์ม 4 53 0 0.00%
156.  โรงเรียนเพียงหลวง ๔ 26 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 209 0 0.00%
158.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 252 0 0.00%
159.  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 418 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net