ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนมหิดล 115 29 25.22%
2.  โรงเรียนบ้านนาทวี 1772 306 17.27%
3.  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 948 114 12.03%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 375 41 10.93%
5.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา 107 10 9.35%
6.  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 313 28 8.95%
7.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 152 13 8.55%
8.  โรงเรียนบ้านนา 1217 88 7.23%
9.  โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 232 15 6.47%
10.  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 202 13 6.44%
11.  โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 48 3 6.25%
12.  โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 82 5 6.10%
13.  โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 133 8 6.02%
14.  โรงเรียนบ้านเทพา 616 36 5.84%
15.  โรงเรียนบ้านลำไพล 272 15 5.51%
16.  โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 97 5 5.15%
17.  โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 253 13 5.14%
18.  โรงเรียนบ้านลำชิง 274 13 4.74%
19.  โรงเรียนบ้านบาโหย 435 20 4.60%
20.  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 44 2 4.55%
21.  โรงเรียนบ้านระตะ 98 4 4.08%
22.  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 176 7 3.98%
23.  โรงเรียนบ้านนาปรัง 234 9 3.85%
24.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 249 9 3.61%
25.  โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) 116 4 3.45%
26.  โรงเรียนวัดนาหมอศรี 62 2 3.23%
27.  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 127 4 3.15%
28.  โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 255 8 3.14%
29.  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 163 5 3.07%
30.  โรงเรียนบ้านพรุหวา 336 10 2.98%
31.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 182 5 2.75%
32.  โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 186 5 2.69%
33.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 75 2 2.67%
34.  โรงเรียนวัดห้วยคู 113 3 2.65%
35.  โรงเรียนวัดนาปรือ 77 2 2.60%
36.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 84 2 2.38%
37.  โรงเรียนบ้านควนตานี 225 5 2.22%
38.  โรงเรียนบ้านกะทิง 251 5 1.99%
39.  โรงเรียนบ้านป่ากอ 156 3 1.92%
40.  โรงเรียนบ้านตูหยง 112 2 1.79%
41.  โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด 173 3 1.73%
42.  โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 123 2 1.63%
43.  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 66 1 1.52%
44.  โรงเรียนบ้านพรุตู 67 1 1.49%
45.  โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 149 2 1.34%
46.  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 78 1 1.28%
47.  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 246 3 1.22%
48.  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(สะเดา) 592 7 1.18%
49.  โรงเรียนบ้านทับยาง 369 4 1.08%
50.  โรงเรียนบ้านนํ้าลัด 201 2 1.00%
51.  โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 105 1 0.95%
52.  โรงเรียนบ้านป็อง 111 1 0.90%
53.  โรงเรียนบ้านพรุเตียว 122 1 0.82%
54.  โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 125 1 0.80%
55.  โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 138 1 0.72%
56.  โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 138 1 0.72%
57.  โรงเรียนบ้านนาจวก 158 1 0.63%
58.  โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 164 1 0.61%
59.  โรงเรียน บ้านโมย 180 1 0.56%
60.  โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 186 1 0.54%
61.  โรงเรียน บ้านเมาะลาแต 433 2 0.46%
62.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 243 1 0.41%
63.  โรงเรียนบ้านคูหา 282 1 0.35%
64.  โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 390 1 0.26%
65.  โรงเรียนบ้านฉลุง 185 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 214 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 83 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านตาแปด 65 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 101 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 225 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านช้างคลอด 49 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านทับโกบ 125 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 210 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 233 0 0.00%
75.  โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 95 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านท่าหมาก 69 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 239 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านท่าไทร 116 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 114 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 131 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 127 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว 137 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 542 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 81 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านท่า 301 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านนนท์ 71 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 32 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 114 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านนาจะแหน 247 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 82 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 144 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 38 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านบ่อเตย 126 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม 176 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านบ่อโชน 139 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 158 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านประกอบ 173 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านปากบาง 194 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 89 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านป่างาม 222 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 89 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านป่าชิง 51 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านป่าโอน 255 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านพรุชิง 158 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านพอบิด 58 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านพังลา 41 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า 69 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 345 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านม่วง 212 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านมุนี 121 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านล่องควน 228 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านลางา 386 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านยางเกาะ 143 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านลำเปา 210 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านลําลอง 381 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านวังบวบ 73 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านปากช่อง 37 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 222 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านสม็อง 139 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านสวรรค์ 91 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านม้างอน 157 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านสะพานหัก 142 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านสะกอม 221 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 109 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านสํานักขาม 143 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านสุโสะ 263 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 88 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านสํานักหว้า 85 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านหัวถนน 130 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านสุเหร่า 270 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 30 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 82 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านเคลียง 169 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านเลียบ 112 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านแซะ 52 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านแพร้ว 95 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านแม่ที 397 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 140 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านโคกกอ 90 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 49 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านเกาะทาก 227 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 148 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 185 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านใหม่(เทพา) 127 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านโคกม้า 106 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านแค 191 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 87 0 0.00%
148.  โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 112 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านโหนด 97 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 146 0 0.00%
151.  โรงเรียนวัดทุ่งข่า 23 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านโคกตก 317 0 0.00%
153.  โรงเรียนวัดช่องเขา 115 0 0.00%
154.  โรงเรียนวัดทุ่งพระ 55 0 0.00%
155.  โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 136 0 0.00%
156.  โรงเรียนวัดม่วงก็อง 31 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา) 88 0 0.00%
158.  โรงเรียนวัดวังไทร 308 0 0.00%
159.  โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 63 0 0.00%
160.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 115 0 0.00%
161.  โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 117 0 0.00%
162.  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 180 0 0.00%
163.  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 58 0 0.00%
164.  โรงเรียนวัดประจ่า 222 0 0.00%
165.  โรงเรียนวัดปริก 88 0 0.00%
166.  โรงเรียนเหมืองควนกรด 28 0 0.00%
167.  โรงเรียนสะบ้าย้อย 957 0 0.00%
168.  โรงเรียนอุทยานอุทิศ 164 0 0.00%
169.  โรงเรียน บ้านกระอาน 219 0 0.00%
170.  โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง 1176 0 0.00%
171.  โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 123 0 0.00%
172.  โรงเรียนชาติตระการโกศล 46 0 0.00%
173.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 328 0 0.00%
174.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 116 0 0.00%
175.  โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 206 0 0.00%
176.  โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 61 0 0.00%
177.  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 151 0 0.00%
178.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 115 0 0.00%
179.  โรงเรียน วัดคลองยอ 273 0 0.00%
180.  โรงเรียน บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 245 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านกรงอิตํา 150 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 128 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 88 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(จะนะ) 61 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 65 0 0.00%
186.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 40 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านควนหมาก 200 0 0.00%
188.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 9 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 129 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 261 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 732 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 103 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 122 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net