ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 53 14 26.42%
2.  โรงเรียนบ้านแหลมหาด 151 29 19.21%
3.  โรงเรียน วัดบ่อแดง 333 57 17.12%
4.  โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 167 26 15.57%
5.  โรงเรียนวัดทํานบตางหน 150 21 14.00%
6.  โรงเรียนวิเชียรชม 2119 278 13.12%
7.  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 143 14 9.79%
8.  โรงเรียนวัดดีหลวง 110 10 9.09%
9.  โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 124 11 8.87%
10.  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 388 28 7.22%
11.  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 647 39 6.03%
12.  โรงเรียนวัดเถรแก้ว 91 5 5.49%
13.  โรงเรียนวัดประดู่ 76 4 5.26%
14.  โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 39 2 5.13%
15.  โรงเรียนวัดวาส 80 4 5.00%
16.  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 106 5 4.72%
17.  โรงเรียนวัดนางเหล้า 139 6 4.32%
18.  โรงเรียนวัดขนุน 70 3 4.29%
19.  โรงเรียนวัดห้วยลาด 76 3 3.95%
20.  โรงเรียนบ้านขนุน 209 8 3.83%
21.  โรงเรียนวัดโพธาราม 108 4 3.70%
22.  โรงเรียนวัดชะแล้ 219 8 3.65%
23.  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 83 3 3.61%
24.  โรงเรียนวัดอ่าวบัว 57 2 3.51%
25.  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 289 10 3.46%
26.  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 30 1 3.33%
27.  โรงเรียนวัดประเจียก 129 4 3.10%
28.  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 573 17 2.97%
29.  โรงเรียนบ้านกลาง 208 6 2.88%
30.  โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 184 5 2.72%
31.  โรงเรียนวัดปากแตระ 184 5 2.72%
32.  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 113 3 2.65%
33.  โรงเรียนบ้านรัดปูน 80 2 2.50%
34.  โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 185 4 2.16%
35.  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 144 3 2.08%
36.  โรงเรียนวัดสนามไชย 102 2 1.96%
37.  โรงเรียนวัดท่าหิน 154 3 1.95%
38.  โรงเรียนวัดปะโอ 262 5 1.91%
39.  โรงเรียนวัดพังกก 54 1 1.85%
40.  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 62 1 1.61%
41.  โรงเรียนบ้านชะแม 66 1 1.52%
42.  โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 72 1 1.39%
43.  โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 184 2 1.09%
44.  โรงเรียนวัดเกาะถํ้า 202 2 0.99%
45.  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 382 3 0.79%
46.  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 176 1 0.57%
47.  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 199 1 0.50%
48.  โรงเรียน บ้านหัวเขา 358 0 0.00%
49.  โรงเรียน วัดกาหรํา 49 0 0.00%
50.  โรงเรียน วัดโคกโพธิ์ 46 0 0.00%
51.  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 193 0 0.00%
52.  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 83 0 0.00%
53.  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 139 0 0.00%
54.  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 258 0 0.00%
55.  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 94 0 0.00%
56.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 115 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านขี้นาก 43 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านควนจง 117 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 72 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านดอนแบก 101 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 131 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านต้นปริง 62 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 45 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านท่าคุระ 53 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านนาทองสุก 34 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 232 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านบางดาน 45 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 117 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านบางไหน 94 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 313 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 41 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านมาบบัว 90 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านรับแพรก 134 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 113 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 337 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 57 0 0.00%
77.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 238 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดกระดังงา 62 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 34 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดกลาง 242 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดคูขุด 151 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดจันทน์ 58 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดจาก 59 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดคูวา 83 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดตาหลวงคง 96 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดทรายขาว 109 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดท้ายยอ 43 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 99 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดทุ่งบัว 167 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 218 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 73 0 0.00%
92.  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 65 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดทุ่งโตนด 9 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดนาหม่อม 79 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดบางเขียด 140 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 83 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 117 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดบ่อปาบ 33 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดประดู่หอม 53 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดประตูเขียน 81 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 86 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดประตูไชย 106 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดป่าขาด 119 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดป่าขวาง 89 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดผักกูด 40 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดพังตรี 23 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดมหาการ 49 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดพังยาง 33 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดมะขามคลาน 67 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 85 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดศรีไชย 38 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดสน 57 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดสามกอง 74 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 108 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดสามี 84 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดสีหยัง 69 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 115 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 127 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดห้วยพุด 105 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 31 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดหนองหอย 91 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดหัววัง 36 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 166 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดอ่างทอง 98 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดแจ้ง 70 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 42 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดแม่เปียะ 420 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดเลียบ 118 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 22 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดแหลมวัง 51 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดโตนดด้วน 190 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดโลกา 193 0 0.00%
134.  โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 144 0 0.00%
135.  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1979 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 86 0 0.00%
137.  โรงเรียนในเมือง 224 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดใหญ่ 4 0 0.00%
139.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 70 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net