ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1754 281 16.02%
2.  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 657 79 12.02%
3.  โรงเรียนวัดวังไทร 406 46 11.33%
4.  โรงเรียนวัดแจ้ง 468 42 8.97%
5.  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 128 9 7.03%
6.  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 81 5 6.17%
7.  โรงเรียนวัดบ้านใน 115 7 6.09%
8.  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 168 10 5.95%
9.  โรงเรียนวัดกงตาก 402 21 5.22%
10.  โรงเรียนบ้านหาดงาม 482 25 5.19%
11.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 242 12 4.96%
12.  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 182 9 4.95%
13.  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 333 16 4.80%
14.  โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 168 7 4.17%
15.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 310 11 3.55%
16.  โรงเรียนบ้านคลองสุข 85 3 3.53%
17.  โรงเรียนบ้านหาดริ้น 125 4 3.20%
18.  โรงเรียนวัดเขานางเภา 105 3 2.86%
19.  โรงเรียนวัดอุทยาราม 72 2 2.78%
20.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 365 10 2.74%
21.  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 155 4 2.58%
22.  โรงเรียนบ้านกงหนิง 87 2 2.30%
23.  โรงเรียนบ้านโพหวาย 345 6 1.74%
24.  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 178 3 1.69%
25.  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 311 5 1.61%
26.  โรงเรียนวัดพุฒ 129 2 1.55%
27.  โรงเรียนบ้านดอนธูป 199 3 1.51%
28.  โรงเรียนบ้านคลองสระ 268 4 1.49%
29.  โรงเรียนบ้านบ่อผุด 612 9 1.47%
30.  โรงเรียนวัดดอนยาง 87 1 1.15%
31.  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 610 7 1.15%
32.  โรงเรียนบ้านสุชน 96 1 1.04%
33.  โรงเรียนบ้านไสขาม 98 1 1.02%
34.  โรงเรียนวัดชลคราม 101 1 0.99%
35.  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 427 4 0.94%
36.  โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 225 2 0.89%
37.  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 530 4 0.75%
38.  โรงเรียนวัดกลาง 405 3 0.74%
39.  โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 164 1 0.61%
40.  โรงเรียนวัดบางใบไม้ 187 1 0.53%
41.  โรงเรียนวัดคุณาราม 211 1 0.47%
42.  โรงเรียนวัดกลางใหม่ 223 1 0.45%
43.  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 704 2 0.28%
44.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 893 1 0.11%
45.  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 243 0 0.00%
46.  โรงเรียนบ้านทับท้อน 66 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านท่าเพชร 180 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 43 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 97 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านคลองคราม 185 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านบางสำโรง 767 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 516 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 123 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 98 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 38 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 305 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 172 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านวังหวาย 73 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านศรีธนู 136 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 58 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านศิลางาม 157 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 140 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านหนองเปล 25 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 135 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 41 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 153 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 25 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 9 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 44 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 166 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านแหลมหอย 296 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 131 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 40 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านไสตอ 257 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านไสใน 95 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดคงคาล้อม 88 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดคีรีวง 169 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 77 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดชลธาร 20 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดท่าทอง 225 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 12 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดนอก 97 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดนิกรประสาท 148 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 18 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 375 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดประเดิม 183 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 134 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดพ่วง 59 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดปากคู 139 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 177 0 0.00%
92.  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 380 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดประสพ 228 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดสมหวัง 436 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดนทีคมเขต 61 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดสิงขร 127 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 148 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดสันติวราราม 68 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 176 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 125 0 0.00%
101.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 115 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดแหลมทอง 37 0 0.00%
103.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 65 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดสมัยคงคา 126 0 0.00%
105.  โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 97 0 0.00%
106.  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 111 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 94 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 181 0 0.00%
109.  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 187 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านคลองกรูด 17 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านควนนิมิต 126 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านควนยูง 257 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านควนราชา 53 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 162 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านซอย 10 13 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านซอย 2 137 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านดอนสน 70 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 49 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 96 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net