ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 101 24 23.76%
2.  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 155 36 23.23%
3.  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 932 162 17.38%
4.  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 127 20 15.75%
5.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 107 16 14.95%
6.  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) 500 72 14.40%
7.  โรงเรียนบ้านแจงงาม 37 5 13.51%
8.  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 158 15 9.49%
9.  โรงเรียนวัดวังกุลา 101 7 6.93%
10.  โรงเรียนวัดหนองทราย 200 13 6.50%
11.  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 109 6 5.50%
12.  โรงเรียนวัดดอนไร่ 147 8 5.44%
13.  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 57 3 5.26%
14.  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 101 5 4.95%
15.  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 43 2 4.65%
16.  โรงเรียนวัดวังคัน 144 5 3.47%
17.  โรงเรียนบ้านทับละคร 58 2 3.45%
18.  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 100 3 3.00%
19.  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 210 6 2.86%
20.  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 36 1 2.78%
21.  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 152 4 2.63%
22.  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 125 3 2.40%
23.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 125 3 2.40%
24.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 134 3 2.24%
25.  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 45 1 2.22%
26.  โรงเรียนวัดท่าเตียน 51 1 1.96%
27.  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1026 20 1.95%
28.  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 57 1 1.75%
29.  โรงเรียนวัดคอกช้าง 117 2 1.71%
30.  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 121 2 1.65%
31.  โรงเรียนวัดคูเมือง 62 1 1.61%
32.  โรงเรียนวัดหัวเขา 64 1 1.56%
33.  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 68 1 1.47%
34.  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 69 1 1.45%
35.  โรงเรียนบ้านหนองนา 71 1 1.41%
36.  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 80 1 1.25%
37.  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 85 1 1.18%
38.  โรงเรียนวัดบ้านสระ 170 2 1.18%
39.  โรงเรียนวัดบ่อกรุ 280 3 1.07%
40.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 203 2 0.99%
41.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 121 1 0.83%
42.  โรงเรียนวัดน้ำพุ 125 1 0.80%
43.  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 134 1 0.75%
44.  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 157 1 0.64%
45.  โรงเรียนวัดกกเต็น 156 1 0.64%
46.  โรงเรียนวัดยางนอน 164 1 0.61%
47.  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 388 2 0.52%
48.  โรงเรียนบ้านสระเตย 231 1 0.43%
49.  โรงเรียนวัดฉวาก 64 0 0.00%
50.  โรงเรียนวัดกาบบัว 121 0 0.00%
51.  โรงเรียนวัดคลองขอม 106 0 0.00%
52.  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 73 0 0.00%
53.  โรงเรียนวัดดงพิกุล 8 0 0.00%
54.  โรงเรียนวัดดอนตาล 73 0 0.00%
55.  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 161 0 0.00%
56.  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 120 0 0.00%
57.  โรงเรียนวัดท่าทอง 105 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดนางบวช 68 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 62 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดบางขวาก 187 0 0.00%
61.  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 44 0 0.00%
62.  โรงเรียนวัดลำพันบอง 119 0 0.00%
63.  โรงเรียนวัดป่าสะแก 137 0 0.00%
64.  โรงเรียนวัดวังจิก 200 0 0.00%
65.  โรงเรียนวัดบ้านทึง 118 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 47 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดปากน้ำ 50 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดวังหว้า 72 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดวังหิน 84 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดสามเอก 41 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 59 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดหนองกรด 22 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 50 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 81 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 122 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดหนองโรง 126 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดหัวนา 51 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดเขาพระ 29 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดสามชุก 315 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดเดิมบาง 77 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 120 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดโคกพระ 52 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดโป่งแดง 69 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 86 0 0.00%
85.  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1416 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดไทร 60 0 0.00%
87.  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 1110 0 0.00%
88.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 232 0 0.00%
89.  โรงเรียน นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 241 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านกกเชียง 50 0 0.00%
91.  โรงเรียน บ้านวังยาว 178 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านกล้วย 216 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านดงเชือก 57 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านดงเสลา 128 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 52 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 14 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 129 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 80 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 106 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 121 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านปากดง 60 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 5 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านลาด 46 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านรังงาม 142 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 85 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 55 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 89 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 119 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 66 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านหนองยาว 223 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 46 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 104 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหนองหิน 22 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 70 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 65 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหนองแขม 67 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 117 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 82 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านหนองโก 87 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 31 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 63 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 94 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 29 0 0.00%
124.  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 52 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 69 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 43 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดกกตาด 114 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 137 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net