ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดยาง 127 22 17.32%
2.  โรงเรียนบ้านหนองเพียน 75 7 9.33%
3.  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 186 13 6.99%
4.  โรงเรียนวัดบึงคา 32 2 6.25%
5.  โรงเรียนวัดสวนแตง 583 35 6.00%
6.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 72 4 5.56%
7.  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 59 3 5.08%
8.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 20 1 5.00%
9.  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 78 3 3.85%
10.  โรงเรียนวัดคันทด 59 2 3.39%
11.  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 61 2 3.28%
12.  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 62 2 3.23%
13.  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 94 3 3.19%
14.  โรงเรียนวัดสุขเกษม 128 4 3.13%
15.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 39 1 2.56%
16.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 88 2 2.27%
17.  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 45 1 2.22%
18.  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 96 2 2.08%
19.  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 148 3 2.03%
20.  โรงเรียนวัดดาว 149 3 2.01%
21.  โรงเรียนวัดวังกุ่ม 199 4 2.01%
22.  โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 50 1 2.00%
23.  โรงเรียนวัดประชุมชน 63 1 1.59%
24.  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 191 3 1.57%
25.  โรงเรียนวัดสกุณปักษี 71 1 1.41%
26.  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 312 4 1.28%
27.  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 86 1 1.16%
28.  โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 95 1 1.05%
29.  โรงเรียนวัดวังพระนอน 95 1 1.05%
30.  โรงเรียนวัดวรจันทร์ 295 3 1.02%
31.  โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 101 1 0.99%
32.  โรงเรียนวัดลาดกระจับ 116 1 0.86%
33.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 122 1 0.82%
34.  โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 124 1 0.81%
35.  โรงเรียนบ้านคลองชะอม 133 1 0.75%
36.  โรงเรียนวัดปู่เจ้า 170 1 0.59%
37.  โรงเรียนวัดศุขเกษม 48 0 0.00%
38.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 47 0 0.00%
39.  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 57 0 0.00%
40.  โรงเรียนวัดสามทอง 53 0 0.00%
41.  โรงเรียนวัดสระประทุม 132 0 0.00%
42.  โรงเรียนวัดสามจุ่น 116 0 0.00%
43.  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 120 0 0.00%
44.  โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 43 0 0.00%
45.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 127 0 0.00%
46.  โรงเรียนวัดหนองโสน 48 0 0.00%
47.  โรงเรียนวัดสาลี 138 0 0.00%
48.  โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 160 0 0.00%
49.  โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 103 0 0.00%
50.  โรงเรียนวัดเกาะ 52 0 0.00%
51.  โรงเรียนวัดเขาดิน 198 0 0.00%
52.  โรงเรียนวัดเถรพลาย 104 0 0.00%
53.  โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 150 0 0.00%
54.  โรงเรียนวัดองครักษ์ 113 0 0.00%
55.  โรงเรียนวัดเสาธง 192 0 0.00%
56.  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 31 0 0.00%
57.  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 92 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 127 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 69 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดแก้ว 104 0 0.00%
61.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 66 0 0.00%
62.  โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 45 0 0.00%
63.  โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 49 0 0.00%
64.  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 39 0 0.00%
65.  โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 58 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 55 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 47 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 58 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 37 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 149 0 0.00%
71.  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 559 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดอู่ยา 131 0 0.00%
73.  โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 77 0 0.00%
74.  โรงเรียนโรงเรียนวัดลำบัว 64 0 0.00%
75.  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 2084 0 0.00%
76.  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 128 0 0.00%
77.  โรงเรียนสุพรรณภูมิ 2236 0 0.00%
78.  โรงเรียนกฤษณา 98 0 0.00%
79.  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) 100 0 0.00%
80.  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 36 0 0.00%
81.  โรงเรียนบางปลาม้า 112 0 0.00%
82.  โรงเรียนบางแม่หม้าย 165 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านคลองชะโด 33 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านดอนโพ 205 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 332 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 131 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านรางทอง 69 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 148 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 42 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 146 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านรางหางม้า 91 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 258 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 20 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 72 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดคลองโมง 45 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 113 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดจำปี 129 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดชีปะขาว 48 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดช่องลม 244 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดดอนขาด 49 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดดอนตาจีน 50 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดดอนตาล 34 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดคูบัว 105 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 110 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 59 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดดอนกลาง 78 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 54 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 67 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 121 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดดารา 46 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดบรรไดทอง 67 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดบางจิก 70 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดบางเลน 115 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 128 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 75 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 168 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดปลายนา 141 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 36 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 68 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 154 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดพระธาตุ 199 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดพร้าว 26 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดพังม่วง 89 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดตะลุ่ม 141 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดพันตำลึง 52 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 250 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดพิหารแดง 107 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 147 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 59 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดลานคา 100 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 110 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดลาดตาล 199 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 71 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 107 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 76 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net