ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 53 13 24.53%
2.  โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 125 23 18.40%
3.  โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 29 4 13.79%
4.  โรงเรียนบ้านวังหิน 144 17 11.81%
5.  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 190 19 10.00%
6.  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 630 59 9.37%
7.  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 245 21 8.57%
8.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 196 16 8.16%
9.  โรงเรียนวัดทัพหมัน 415 28 6.75%
10.  โรงเรียนวัดทัพคล้าย 109 7 6.42%
11.  โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 52 3 5.77%
12.  โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 121 5 4.13%
13.  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 49 2 4.08%
14.  โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 260 6 2.31%
15.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 328 7 2.13%
16.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 100 2 2.00%
17.  โรงเรียนบ้านหนองฝาง 104 2 1.92%
18.  โรงเรียนบ้านห้วยบง 55 1 1.82%
19.  โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 79 1 1.27%
20.  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 163 2 1.23%
21.  โรงเรียนวัดทองหลาง 253 2 0.79%
22.  โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 103 0 0.00%
23.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 132 0 0.00%
24.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 91 0 0.00%
25.  โรงเรียนบ้านกลาง 145 0 0.00%
26.  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 501 0 0.00%
27.  โรงเรียนบ้านคลองหวาย 122 0 0.00%
28.  โรงเรียนบ้านคลองชะนี 136 0 0.00%
29.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 70 0 0.00%
30.  โรงเรียนบ้านจัน 63 0 0.00%
31.  โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 35 0 0.00%
32.  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 79 0 0.00%
33.  โรงเรียนบ้านดง 55 0 0.00%
34.  โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 73 0 0.00%
35.  โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 82 0 0.00%
36.  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 41 0 0.00%
37.  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 83 0 0.00%
38.  โรงเรียนบ้านท่าชะอม 236 0 0.00%
39.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 53 0 0.00%
40.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 46 0 0.00%
41.  โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 119 0 0.00%
42.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 27 0 0.00%
43.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 84 0 0.00%
44.  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 146 0 0.00%
45.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 185 0 0.00%
46.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 66 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านตะกรุด 21 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 51 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 97 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านบุ่ง 75 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 150 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านประดาหัก 114 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 72 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 14 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านป่าเลา 60 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านพุบอน 33 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 142 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 113 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 37 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 53 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านพุต่อ 38 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านร่องตาที 231 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านวังผาลาด 45 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านวังพง 52 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 39 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านลานคา 99 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 39 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 50 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 59 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 127 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 105 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 18 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านสมอทอง 206 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านหนองอาสา 81 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 290 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 116 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 186 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 68 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 73 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 382 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 56 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 64 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 67 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 70 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 19 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านหินโหง่น 57 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านหูช้าง 271 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 74 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 105 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 6 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 86 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 91 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านเขาวง 269 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 174 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 92 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 50 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 93 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 211 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 55 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 57 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 75 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 96 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 24 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดทัพหลวง 155 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 47 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดทุ่งโพ 36 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 42 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดหนองบัว 138 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดสะนำ 37 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดหนองมะกอก 57 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดปทุมทอง 42 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 36 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดหนองเต่า 10 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดหนองยาง 71 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 106 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 74 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดหัวเมือง 37 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดเทพนิมิต 29 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดผาทั่ง 122 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดเขาผาแรต 43 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 184 0 0.00%
122.  โรงเรียนอนุบาลลานสัก 862 0 0.00%
123.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2505 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 84 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 135 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net