ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 13 2 15.38%
2.  โรงเรียนบ้านปางดะ 48 7 14.58%
3.  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 28 3 10.71%
4.  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 20 2 10.00%
5.  โรงเรียนบ้านสบลี 65 5 7.69%
6.  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 142 8 5.63%
7.  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 58 3 5.17%
8.  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 106 4 3.77%
9.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 31 1 3.23%
10.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 33 1 3.03%
11.  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 568 17 2.99%
12.  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 47 1 2.13%
13.  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 126 2 1.59%
14.  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 102 1 0.98%
15.  โรงเรียนบ้านหนองนาว 107 1 0.93%
16.  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 123 0 0.00%
17.  โรงเรียนบ้านกล้วย 48 0 0.00%
18.  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 88 0 0.00%
19.  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 46 0 0.00%
20.  โรงเรียนบ้านก่อ 137 0 0.00%
21.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 18 0 0.00%
22.  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 134 0 0.00%
23.  โรงเรียนบ้านจ๋ง 35 0 0.00%
24.  โรงเรียนบ้านขาม 49 0 0.00%
25.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 82 0 0.00%
26.  โรงเรียนบ้านดอนไชย 10 0 0.00%
27.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 14 0 0.00%
28.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 39 0 0.00%
29.  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 32 0 0.00%
30.  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 28 0 0.00%
31.  โรงเรียนบ้านถ้ำ 29 0 0.00%
32.  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 49 0 0.00%
33.  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 13 0 0.00%
34.  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 38 0 0.00%
35.  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 17 0 0.00%
36.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 31 0 0.00%
37.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 56 0 0.00%
38.  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 47 0 0.00%
39.  โรงเรียนบ้านนางาม 11 0 0.00%
40.  โรงเรียนบ้านปงคอบ 20 0 0.00%
41.  โรงเรียนบ้านปงดอน 8 0 0.00%
42.  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 115 0 0.00%
43.  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 20 0 0.00%
44.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 33 0 0.00%
45.  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 13 0 0.00%
46.  โรงเรียนบ้านป่าเหว 117 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านป่าแขม 101 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 8 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 13 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านวังมน 38 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านม่วง 56 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 108 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 29 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 112 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านหนอง 9 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านหนองกอก 3 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 69 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านสาแพะ 48 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 70 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 77 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 69 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 45 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 32 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านเลาสู 13 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 82 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านแป้น 103 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านแพะ 79 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 18 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 7 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านแม่ตา 24 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 103 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 58 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านแม่หีด 9 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 11 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านแม่สุก 41 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 55 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 3 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 35 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านไฮ 14 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านแม่พริก 51 0 0.00%
82.  โรงเรียนผาช่อวิทยา 162 0 0.00%
83.  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 44 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 165 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านไร่ 71 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 47 0 0.00%
87.  โรงเรียนปลายนาวิทยา 53 0 0.00%
88.  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 51 0 0.00%
89.  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 135 0 0.00%
90.  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 128 0 0.00%
91.  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 130 0 0.00%
92.  โรงเรียนวังทองวิทยา 95 0 0.00%
93.  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 411 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net