ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านตาเลียว 170 27 15.88%
2.  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 144 18 12.50%
3.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 148 15 10.14%
4.  โรงเรียนวัดหนองแหวน 181 17 9.39%
5.  โรงเรียนวัดแขมหนู 24 1 4.17%
6.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 322 13 4.04%
7.  โรงเรียนวัดคมบาง 29 1 3.45%
8.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 130 4 3.08%
9.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 103 3 2.91%
10.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 41 1 2.44%
11.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 45 1 2.22%
12.  โรงเรียนบ้านประแกต 72 1 1.39%
13.  โรงเรียนวัดท่าแคลง 85 1 1.18%
14.  โรงเรียนบ้านคลองครก 177 2 1.13%
15.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 578 6 1.04%
16.  โรงเรียนวัดจันทนาราม 329 3 0.91%
17.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 112 1 0.89%
18.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 231 2 0.87%
19.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 255 2 0.78%
20.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 386 3 0.78%
21.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 137 1 0.73%
22.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 479 1 0.21%
23.  โรงเรียนสฤษดิเดช 3113 4 0.13%
24.  โรงเรียนบ้านชำโสม 74 0 0.00%
25.  โรงเรียนบ้านคลองลาว 377 0 0.00%
26.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 140 0 0.00%
27.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 58 0 0.00%
28.  โรงเรียนบ้านซอยสอง 141 0 0.00%
29.  โรงเรียนบ้านวังปลา 57 0 0.00%
30.  โรงเรียนบ้านมาบโอน 48 0 0.00%
31.  โรงเรียนบ้านยางระหง 61 0 0.00%
32.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 167 0 0.00%
33.  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 297 0 0.00%
34.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 205 0 0.00%
35.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 86 0 0.00%
36.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 204 0 0.00%
37.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 77 0 0.00%
38.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 74 0 0.00%
39.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 41 0 0.00%
40.  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 415 0 0.00%
41.  โรงเรียนบ้านแก้ว 623 0 0.00%
42.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 64 0 0.00%
43.  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 97 0 0.00%
44.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 116 0 0.00%
45.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 185 0 0.00%
46.  โรงเรียนวัดดอนตาล 175 0 0.00%
47.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 88 0 0.00%
48.  โรงเรียนวัดทองทั่ว 190 0 0.00%
49.  โรงเรียนวัดช้างข้าม 154 0 0.00%
50.  โรงเรียนวัดคลองขุด 34 0 0.00%
51.  โรงเรียนวัดท่าศาลา 49 0 0.00%
52.  โรงเรียนวัดนาซา 42 0 0.00%
53.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 88 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 67 0 0.00%
55.  โรงเรียนวัดพลับพลา 354 0 0.00%
56.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 34 0 0.00%
57.  โรงเรียนวัดวังหิน 86 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดสามผาน 102 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดวังเวียน 13 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดนายายอาม 71 0 0.00%
61.  โรงเรียนวัดพลับ 59 0 0.00%
62.  โรงเรียนวัดสิงห์ 207 0 0.00%
63.  โรงเรียนวัดรำพัน 122 0 0.00%
64.  โรงเรียนวัดหนองบัว 122 0 0.00%
65.  โรงเรียนวัดหนองคัน 139 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดหนองไทร 104 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดหมูดุด 38 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 95 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดเขาวงกต 140 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดเนินยาง 65 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 74 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดเนินสูง 137 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 27 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 36 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดแสลง 252 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดหนองสีงา 28 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 64 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดโป่งแรด 72 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดโขดหอย 39 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดโขมง 33 0 0.00%
81.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1584 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 471 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 224 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net