ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 216 36 16.67%
2.  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 171 27 15.79%
3.  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 67 7 10.45%
4.  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 155 15 9.68%
5.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 85 8 9.41%
6.  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 81 7 8.64%
7.  โรงเรียนบ้านดงต้อง 96 8 8.33%
8.  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 73 6 8.22%
9.  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 172 14 8.14%
10.  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 75 6 8.00%
11.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 61 4 6.56%
12.  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 165 10 6.06%
13.  โรงเรียนบ้านโพนพระ 116 7 6.03%
14.  โรงเรียนบ้านสวยหลง 18 1 5.56%
15.  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1069 57 5.33%
16.  โรงเรียนบ้านนาดง 57 3 5.26%
17.  โรงเรียนบ้านว่าน 136 7 5.15%
18.  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 225 11 4.89%
19.  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 365 17 4.66%
20.  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 110 5 4.55%
21.  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 91 4 4.40%
22.  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 144 6 4.17%
23.  โรงเรียนบ้านไร่ 123 5 4.07%
24.  โรงเรียนบ้านดงบัง 26 1 3.85%
25.  โรงเรียนบ้านน้อย 58 2 3.45%
26.  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 146 5 3.42%
27.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 213 7 3.29%
28.  โรงเรียนบ้านเสียว 64 2 3.13%
29.  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 257 8 3.11%
30.  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 105 3 2.86%
31.  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 180 5 2.78%
32.  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 149 4 2.68%
33.  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 81 2 2.47%
34.  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 419 9 2.15%
35.  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 143 3 2.10%
36.  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 48 1 2.08%
37.  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 101 2 1.98%
38.  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 52 1 1.92%
39.  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 105 2 1.90%
40.  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 54 1 1.85%
41.  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 236 4 1.69%
42.  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 118 2 1.69%
43.  โรงเรียนบ้านนาบง 65 1 1.54%
44.  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 131 2 1.53%
45.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 68 1 1.47%
46.  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 81 1 1.23%
47.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 84 1 1.19%
48.  โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 87 1 1.15%
49.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 285 3 1.05%
50.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 95 1 1.05%
51.  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 96 1 1.04%
52.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 627 6 0.96%
53.  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 106 1 0.94%
54.  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 112 1 0.89%
55.  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 148 1 0.68%
56.  โรงเรียนบ้านเดื่อ 307 2 0.65%
57.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 161 1 0.62%
58.  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 177 1 0.56%
59.  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 227 1 0.44%
60.  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 238 1 0.42%
61.  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 247 1 0.40%
62.  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 102 0 0.00%
63.  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 124 0 0.00%
64.  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 288 0 0.00%
65.  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 140 0 0.00%
66.  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 120 0 0.00%
67.  โรงเรียนจันทราราม 60 0 0.00%
68.  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 154 0 0.00%
69.  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 75 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 114 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านกองนาง 29 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 43 0 0.00%
73.  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 153 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 27 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านขุมคำ 40 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 67 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านตอแก 82 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 34 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 20 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 50 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 48 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านนากอ 60 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านนาคลอง 51 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 85 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 37 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านน้ำทอน 49 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 70 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 56 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านนาโคก 75 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 140 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 49 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านปากโสม 121 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 112 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านป่าสัก 12 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 85 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 8 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 52 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านม่วง 103 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านวังมน 29 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 110 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 394 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านปากมาง 4 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 47 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 58 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านวังยาง 67 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 7 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านสาวแล 111 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านหนอง 100 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหนองนาง 117 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 93 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 103 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 168 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 179 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 108 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 72 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 156 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 205 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 17 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 123 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 67 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 81 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 139 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านหัวทราย 82 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 91 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 141 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านเป้า 27 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 81 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านโคกคอน 170 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 70 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 108 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 59 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 133 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 39 0 0.00%
134.  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 44 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 83 0 0.00%
136.  โรงเรียนป่าสักวิทยา 170 0 0.00%
137.  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 98 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 58 0 0.00%
139.  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 12 0 0.00%
140.  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 386 0 0.00%
141.  โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 33 0 0.00%
142.  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 43 0 0.00%
143.  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 175 0 0.00%
144.  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 157 0 0.00%
145.  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 21 0 0.00%
146.  โรงเรียนอนุบาลสังคม 310 0 0.00%
147.  โรงเรียนหินโงมวิทยา 196 0 0.00%
148.  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1355 0 0.00%
149.  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 36 0 0.00%
150.  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 63 0 0.00%
151.  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 76 0 0.00%
152.  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 98 0 0.00%
153.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 203 0 0.00%
154.  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 93 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net