ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านผือ 97 29 29.90%
2.  โรงเรียนบ้านสลักได 10 2 20.00%
3.  โรงเรียนบ้านแขว 201 39 19.40%
4.  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 135 22 16.30%
5.  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 63 10 15.87%
6.  โรงเรียนบ้านทำนบ 114 17 14.91%
7.  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 140 20 14.29%
8.  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 191 27 14.14%
9.  โรงเรียนบ้านตราด 68 9 13.24%
10.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 152 19 12.50%
11.  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 89 11 12.36%
12.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 132 16 12.12%
13.  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 258 28 10.85%
14.  โรงเรียนบ้านดองดึง 80 8 10.00%
15.  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 81 8 9.88%
16.  โรงเรียนบ้านจำปานวง 190 18 9.47%
17.  โรงเรียนบ้านตาอุด 372 35 9.41%
18.  โรงเรียนบ้านละลม 379 35 9.23%
19.  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 239 21 8.79%
20.  โรงเรียนบ้านนาตราว 201 15 7.46%
21.  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 92 6 6.52%
22.  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 166 10 6.02%
23.  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 202 12 5.94%
24.  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 172 10 5.81%
25.  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 142 8 5.63%
26.  โรงเรียนบ้านสนาย 130 7 5.38%
27.  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 286 15 5.24%
28.  โรงเรียนบ้านบัวบก 60 3 5.00%
29.  โรงเรียนบ้านโพงกอก 82 4 4.88%
30.  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 104 5 4.81%
31.  โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 107 5 4.67%
32.  โรงเรียนบ้านจันลม 186 8 4.30%
33.  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 173 7 4.05%
34.  โรงเรียนบ้านอาวอย 203 8 3.94%
35.  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 524 20 3.82%
36.  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 110 4 3.64%
37.  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 110 4 3.64%
38.  โรงเรียนบ้านกำแมด 141 5 3.55%
39.  โรงเรียนนิคม ๑ 143 5 3.50%
40.  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 121 4 3.31%
41.  โรงเรียนบ้านโคกตาล 248 8 3.23%
42.  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 155 5 3.23%
43.  โรงเรียนบ้านพราน 63 2 3.17%
44.  โรงเรียนบ้านดู่ 195 6 3.08%
45.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 148 4 2.70%
46.  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 77 2 2.60%
47.  โรงเรียนบ้านกู่ 78 2 2.56%
48.  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 82 2 2.44%
49.  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 337 8 2.37%
50.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 85 2 2.35%
51.  โรงเรียนบ้านป่าใต้ 172 4 2.33%
52.  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 179 4 2.23%
53.  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 141 3 2.13%
54.  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 413 8 1.94%
55.  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 59 1 1.69%
56.  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 121 2 1.65%
57.  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 128 2 1.56%
58.  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 192 3 1.56%
59.  โรงเรียนบ้านกะกำ 130 2 1.54%
60.  โรงเรียนบ้านตะเภา 76 1 1.32%
61.  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 101 1 0.99%
62.  โรงเรียนบ้านสวาย 229 2 0.87%
63.  โรงเรียนบ้านเค็ง 119 1 0.84%
64.  โรงเรียนบ้านตาเจา 132 1 0.76%
65.  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 131 1 0.76%
66.  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 139 1 0.72%
67.  โรงเรียนบ้านโสน 161 1 0.62%
68.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 194 1 0.52%
69.  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 209 1 0.48%
70.  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 212 1 0.47%
71.  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 218 1 0.46%
72.  โรงเรียนบ้านมะขาม 221 1 0.45%
73.  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 377 1 0.27%
74.  โรงเรียนบ้านเหล็ก 430 1 0.23%
75.  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1282 2 0.16%
76.  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 104 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 42 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านขี้นาค 142 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 27 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านชำแระ 87 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 91 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 213 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านดินแดง 65 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านตรอย 60 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 30 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 131 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 123 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 185 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านตาจวน 57 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 98 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 473 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านตาดม 36 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 63 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านตาเปียง 145 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านตาโสม 194 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านตาสุด 220 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านติ้ว 111 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านทะลอก 145 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านตูม 152 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 57 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 171 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านบ่อ 115 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 112 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านนาวา 128 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 130 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านปรือคัน 295 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านปราสาท 221 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านปะอุง 81 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านพนมชัย 136 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านพอก 134 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 115 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 127 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 117 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 48 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 77 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 84 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 163 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) 124 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านระกา 97 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 41 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 82 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 104 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านสมอ 118 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านสกุล 85 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 113 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 70 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 111 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 110 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 275 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 56 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านสำโรง 83 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 125 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านหนองกาด 125 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านหนองพัง 45 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 72 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 88 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 93 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 110 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 43 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านหว้า 83 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านหว้าน 122 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านหลัก 79 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 163 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านสามขา 82 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านเขวา 3 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านอังกุล 140 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านเขวิก 70 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 223 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 45 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 114 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 88 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านอาลัย 54 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านแซรไปร 270 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 296 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านแทรง 93 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านแดง 47 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 61 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 140 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 145 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 71 0 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 174 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านโพง 84 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 121 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านเรียม 68 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 38 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 93 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 75 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านใจดี 136 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 363 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 69 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านไฮ 115 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านไทร 127 0 0.00%
173.  โรงเรียนวนาสวรรค์ 278 0 0.00%
174.  โรงเรียนวัดเขียน 263 0 0.00%
175.  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 161 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 71 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 130 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 52 0 0.00%
179.  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 154 0 0.00%
180.  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 361 0 0.00%
181.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 112 0 0.00%
182.  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 116 0 0.00%
183.  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 137 0 0.00%
184.  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 85 0 0.00%
185.  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 133 0 0.00%
186.  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 101 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านกฤษณา 130 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านกระแมด 42 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 478 0 0.00%
190.  โรงเรียนจะกงวิทยา 163 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านกันจาน 112 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 142 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 178 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 106 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านกะดึ 100 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 58 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 51 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 49 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net