ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดสระข่อย 116 29 25.00%
2.  โรงเรียนวัดหัวกรด 103 20 19.42%
3.  โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 114 17 14.91%
4.  โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 61 8 13.11%
5.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 75 9 12.00%
6.  โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 295 31 10.51%
7.  โรงเรียน บ้านเนินหอม 122 12 9.84%
8.  โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 78 5 6.41%
9.  โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 305 19 6.23%
10.  โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 103 6 5.83%
11.  โรงเรียนบ้านวังขอน 139 8 5.76%
12.  โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 318 18 5.66%
13.  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 174 9 5.17%
14.  โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 155 8 5.16%
15.  โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 40 2 5.00%
16.  โรงเรียน บ้านแหลมหิน 524 24 4.58%
17.  โรงเรียนบ้านหว้าเอน 119 5 4.20%
18.  โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) 50 2 4.00%
19.  โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 53 2 3.77%
20.  โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 457 17 3.72%
21.  โรงเรียนบ้านวังทะลุ 274 9 3.28%
22.  โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 188 6 3.19%
23.  โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 66 2 3.03%
24.  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 671 20 2.98%
25.  โรงเรียนวัดแสงสว่าง 71 2 2.82%
26.  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 75 2 2.67%
27.  โรงเรียนบ้านมาบเหียง 41 1 2.44%
28.  โรงเรียนวัดศรีมงคล 131 3 2.29%
29.  โรงเรียนวัดบ้านโนน 90 2 2.22%
30.  โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 135 3 2.22%
31.  โรงเรียนวัดขิงกระชาย 93 2 2.15%
32.  โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 143 3 2.10%
33.  โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 120 2 1.67%
34.  โรงเรียนวัดทุ่งสบก 68 1 1.47%
35.  โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 137 2 1.46%
36.  โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 76 1 1.32%
37.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 95 1 1.05%
38.  โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 99 1 1.01%
39.  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 112 1 0.89%
40.  โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) 149 1 0.67%
41.  โรงเรียนบ้านประพาส 613 4 0.65%
42.  โรงเรียน วัดลำดวน 162 1 0.62%
43.  โรงเรียน บ้านดงบัง 192 1 0.52%
44.  โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 210 1 0.48%
45.  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 714 1 0.14%
46.  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 100 0 0.00%
47.  โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 274 0 0.00%
48.  โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 76 0 0.00%
49.  โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 57 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านเขานันทา 67 0 0.00%
51.  โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 60 0 0.00%
52.  โรงเรียนวัดดงไชยมัน 14 0 0.00%
53.  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 101 0 0.00%
54.  โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 33 0 0.00%
55.  โรงเรียนวัดนพคุณทอง 74 0 0.00%
56.  โรงเรียนวัดบางคาง 16 0 0.00%
57.  โรงเรียนวัดบางเตย 161 0 0.00%
58.  โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 93 0 0.00%
59.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 33 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดบุพพาราม 51 0 0.00%
61.  โรงเรียนวัดบุฝ้าย 87 0 0.00%
62.  โรงเรียนวัดบ้านพระ 55 0 0.00%
63.  โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 66 0 0.00%
64.  โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 196 0 0.00%
65.  โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 59 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 486 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 62 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดลิรัญดอน 55 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดบุยายใบ 122 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 200 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) 25 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 7 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 105 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 102 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดสระมะเขือ 35 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 92 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดหนองโพรง 152 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดหัวไผ่ 52 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 53 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดหาดสะแก 84 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 47 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 92 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดอินทาราม 104 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดเกาะลอย 23 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 49 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 4 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) 15 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 20 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 24 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 32 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดไชยมงคล 87 0 0.00%
92.  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 33 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 10 0 0.00%
94.  โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 404 0 0.00%
95.  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 354 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดไผ่งาม 93 0 0.00%
97.  โรงเรียนหัวซาวิทยา 82 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดเนินผาสุก 90 0 0.00%
99.  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1756 0 0.00%
100.  โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 393 0 0.00%
101.  โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 47 0 0.00%
102.  โรงเรียน บ่อแร่-ธารเลา 48 0 0.00%
103.  โรงเรียน ชุมชนวัดหนองจวง 193 0 0.00%
104.  โรงเรียน วัดประชาวาส 46 0 0.00%
105.  โรงเรียน วัดเนินสูง 67 0 0.00%
106.  โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 297 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 72 0 0.00%
108.  โรงเรียนนิคมพัฒนา 31 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านด่าน 63 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านบางขาม 87 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านท่าตูม 364 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) 30 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 151 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 133 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหนองชะอม 55 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 65 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) 96 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 76 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net