ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองคุย 125 6 4.80%
2.  โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 297 13 4.38%
3.  โรงเรียนวัดกองดิน 59 2 3.39%
4.  โรงเรียนวัดคงคาวราราม 208 7 3.37%
5.  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 232 7 3.02%
6.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 78 2 2.56%
7.  โรงเรียนบ้านชุมแสง 644 16 2.48%
8.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 146 3 2.05%
9.  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย 104 2 1.92%
10.  โรงเรียนวัดป่ายุบ 171 3 1.75%
11.  โรงเรียน วัดคลองชากพง 116 2 1.72%
12.  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 182 3 1.65%
13.  โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 62 1 1.61%
14.  โรงเรียนบ้านชำสมอ 133 2 1.50%
15.  โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง 145 2 1.38%
16.  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 81 1 1.23%
17.  โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 82 1 1.22%
18.  โรงเรียนบ้านน้ำใส 83 1 1.20%
19.  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 86 1 1.16%
20.  โรงเรียนวัดเนินทราย 87 1 1.15%
21.  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 938 10 1.07%
22.  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 96 1 1.04%
23.  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 540 5 0.93%
24.  โรงเรียน บ้านเนินหย่อง 225 2 0.89%
25.  โรงเรียน บ้านคลองไผ่ 113 1 0.88%
26.  โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 130 1 0.77%
27.  โรงเรียน บ้านเจริญสุข 132 1 0.76%
28.  โรงเรียน วัดท่ากง 141 1 0.71%
29.  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 181 1 0.55%
30.  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 222 1 0.45%
31.  โรงเรียนบ้านวังหิน 360 1 0.28%
32.  โรงเรียน บ้านห้วงหิน 90 0 0.00%
33.  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน 64 0 0.00%
34.  โรงเรียน วัดกะแส 209 0 0.00%
35.  โรงเรียน วัดบ้านนา 145 0 0.00%
36.  โรงเรียน วัดพลงไสว 137 0 0.00%
37.  โรงเรียน วัดมงคลวุฒาวาส 222 0 0.00%
38.  โรงเรียน วัดสันติวัน 29 0 0.00%
39.  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ 164 0 0.00%
40.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 153 0 0.00%
41.  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 630 0 0.00%
42.  โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 495 0 0.00%
43.  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 100 0 0.00%
44.  โรงเรียน วัดบุนนาค 135 0 0.00%
45.  โรงเรียนบ้านชงโค 64 0 0.00%
46.  โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย 62 0 0.00%
47.  โรงเรียน วัดสมอโพรง 84 0 0.00%
48.  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 161 0 0.00%
49.  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 161 0 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 216 0 0.00%
51.  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 81 0 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านยางงาม 119 0 0.00%
53.  โรงเรียนบ้านศรีประชา 136 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 59 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านสองสลึง 273 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 114 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 156 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 74 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านเขาตลาด 111 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 57 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 173 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 84 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 120 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 96 0 0.00%
65.  โรงเรียนวัดคลองปูน 202 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 270 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดชากมะกรูด 120 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 250 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 125 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 64 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2047 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดจำรุง 51 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดวังหว้า 120 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 124 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดเกาะลอย 139 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดพังราด 47 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 84 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดเนินยาง 75 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดเขากะโดน 60 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดเขาสำรอง 89 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 545 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 769 0 0.00%
83.  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ 159 0 0.00%
84.  โรงเรียน บ้านยางเอน 166 0 0.00%
85.  โรงเรียน บ้านสีระมัน 104 0 0.00%
86.  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น 142 0 0.00%
87.  โรงเรียน บ้านหนองไทร 96 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net