ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 264 53 20.08%
2.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 665 96 14.44%
3.  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 53 7 13.21%
4.  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 318 42 13.21%
5.  โรงเรียนวัดบ้านดอน 625 78 12.48%
6.  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 42 5 11.90%
7.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 363 38 10.47%
8.  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3278 315 9.61%
9.  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1236 103 8.33%
10.  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 160 12 7.50%
11.  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 476 35 7.35%
12.  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 148 9 6.08%
13.  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 309 18 5.83%
14.  โรงเรียนวัดมาบข่า 708 41 5.79%
15.  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 315 18 5.71%
16.  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 483 27 5.59%
17.  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 124 6 4.84%
18.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 297 14 4.71%
19.  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1976 91 4.61%
20.  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2102 95 4.52%
21.  โรงเรียนวัดชากหมาก 412 18 4.37%
22.  โรงเรียนบ้านหลังเขา 46 2 4.35%
23.  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 343 14 4.08%
24.  โรงเรียนบ้านมาบเตย 284 11 3.87%
25.  โรงเรียนวัดมาบชลูด 419 16 3.82%
26.  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 132 5 3.79%
27.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1327 50 3.77%
28.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 262 7 2.67%
29.  โรงเรียนวัดแกลงบน 116 3 2.59%
30.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 586 14 2.39%
31.  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1268 24 1.89%
32.  โรงเรียนวัดตากวน 530 10 1.89%
33.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 378 7 1.85%
34.  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 117 2 1.71%
35.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 602 10 1.66%
36.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 184 3 1.63%
37.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 626 10 1.60%
38.  โรงเรียนบ้านชะวึก 128 2 1.56%
39.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 65 1 1.54%
40.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 270 4 1.48%
41.  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 142 2 1.41%
42.  โรงเรียนวัดห้วงหิน 205 2 0.98%
43.  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 116 1 0.86%
44.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 348 3 0.86%
45.  โรงเรียนวัดกระเฉท 265 2 0.75%
46.  โรงเรียนบ้านยายจั่น 294 2 0.68%
47.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 217 1 0.46%
48.  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 501 2 0.40%
49.  โรงเรียนวัดสระแก้ว 351 1 0.28%
50.  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 894 2 0.22%
51.  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 516 1 0.19%
52.  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 323 0 0.00%
53.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 185 0 0.00%
54.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 160 0 0.00%
55.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 475 0 0.00%
56.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 221 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 153 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 82 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 118 0 0.00%
60.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 440 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านท่าเสา 135 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 214 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 254 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านพยูน 159 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 111 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านคลองทราย 139 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 232 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1469 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านมาบตอง 195 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 79 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 119 0 0.00%
72.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 309 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 54 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 233 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 146 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 307 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 106 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 100 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านเขาลอย 83 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1179 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 145 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 144 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 64 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 149 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดชากผักกูด 146 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 163 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 132 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดตะพงนอก 654 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 60 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 117 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดท่าเรือ 451 0 0.00%
92.  โรงเรียนวัดธงหงส์ 90 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดน้ำคอก 345 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 163 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 77 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 179 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดตาขัน 196 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดยายดา 215 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดพลา 357 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 200 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดละหารไร่ 150 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 181 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดหนองกรับ 200 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 123 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดหนองพะวา 395 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 157 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดเกาะ 190 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 207 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 165 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดเนินพระ 904 0 0.00%
111.  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 416 0 0.00%
112.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 212 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดในไร่ 296 0 0.00%
114.  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 123 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net