ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 263 62 23.57%
2.  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 479 94 19.62%
3.  โรงเรียนวัดมาบข่า 702 133 18.95%
4.  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 199 33 16.58%
5.  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3285 315 9.59%
6.  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1983 188 9.48%
7.  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2103 188 8.94%
8.  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1209 108 8.93%
9.  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 46 4 8.70%
10.  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 53 4 7.55%
11.  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 181 13 7.18%
12.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 370 25 6.76%
13.  โรงเรียนวัดมาบชลูด 420 28 6.67%
14.  โรงเรียนบ้านหลังเขา 45 3 6.67%
15.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 182 12 6.59%
16.  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 138 8 5.80%
17.  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 158 9 5.70%
18.  โรงเรียนวัดชากหมาก 417 22 5.28%
19.  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 485 24 4.95%
20.  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 63 3 4.76%
21.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 203 9 4.43%
22.  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 350 15 4.29%
23.  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 118 5 4.24%
24.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1318 53 4.02%
25.  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 364 14 3.85%
26.  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 316 12 3.80%
27.  โรงเรียนบ้านมาบเตย 273 9 3.30%
28.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 262 8 3.05%
29.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 571 17 2.98%
30.  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 144 4 2.78%
31.  โรงเรียนวัดตาขัน 204 5 2.45%
32.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 377 9 2.39%
33.  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 508 12 2.36%
34.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 661 13 1.97%
35.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 211 4 1.90%
36.  โรงเรียนวัดแกลงบน 119 2 1.68%
37.  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 123 2 1.63%
38.  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1301 20 1.54%
39.  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1188 14 1.18%
40.  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 522 6 1.15%
41.  โรงเรียนวัดธงหงส์ 87 1 1.15%
42.  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 177 2 1.13%
43.  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 93 1 1.08%
44.  โรงเรียนวัดห้วงหิน 201 2 1.00%
45.  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 114 1 0.88%
46.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 353 3 0.85%
47.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 405 3 0.74%
48.  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 143 1 0.70%
49.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 293 2 0.68%
50.  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 169 1 0.59%
51.  โรงเรียนวัดตากวน 527 3 0.57%
52.  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 424 2 0.47%
53.  โรงเรียนวัดท่าเรือ 447 2 0.45%
54.  โรงเรียนบ้านยายจั่น 297 1 0.34%
55.  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 314 1 0.32%
56.  โรงเรียนวัดน้ำคอก 355 1 0.28%
57.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 473 1 0.21%
58.  โรงเรียนวัดกระเฉท 250 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 146 0 0.00%
60.  โรงเรียนวัดชากผักกูด 144 0 0.00%
61.  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 883 0 0.00%
62.  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 135 0 0.00%
63.  โรงเรียนวัดตะพงนอก 655 0 0.00%
64.  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 117 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 90 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 161 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดบ้านดอน 636 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดยายดา 215 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 81 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดสระแก้ว 353 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดพลา 357 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดละหารไร่ 150 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดหนองกรับ 197 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดหนองพะวา 390 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดเกาะ 190 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 163 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดเนินพระ 907 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดในไร่ 323 0 0.00%
79.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 212 0 0.00%
80.  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 125 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 202 0 0.00%
82.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 185 0 0.00%
83.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 58 0 0.00%
84.  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 319 0 0.00%
85.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 441 0 0.00%
86.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 151 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 305 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 184 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านคลองทราย 142 0 0.00%
90.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 655 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 118 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านชะวึก 130 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านท่าเสา 231 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 120 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 247 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 205 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 118 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านพยูน 155 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 226 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านมาบตอง 191 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 79 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1480 0 0.00%
103.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 306 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 147 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 50 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 130 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 220 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 62 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 280 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 107 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 147 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านเขาลอย 90 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 114 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 153 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net