ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1105 323 29.23%
2.  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 131 28 21.37%
3.  โรงเรียนวัดโคกสลุง 282 51 18.09%
4.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 58 9 15.52%
5.  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 137 21 15.33%
6.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 201 26 12.94%
7.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 193 20 10.36%
8.  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 166 17 10.24%
9.  โรงเรียนบ้านดีลัง 247 22 8.91%
10.  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 80 7 8.75%
11.  โรงเรียนช่องสาริกา 152 13 8.55%
12.  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 84 6 7.14%
13.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 96 6 6.25%
14.  โรงเรียนบ้านวังทอง 311 18 5.79%
15.  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 262 15 5.73%
16.  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 160 9 5.63%
17.  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 114 6 5.26%
18.  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 101 5 4.95%
19.  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 231 11 4.76%
20.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 50 2 4.00%
21.  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 128 5 3.91%
22.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 181 7 3.87%
23.  โรงเรียนบ้านวังแขม 68 2 2.94%
24.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 70 2 2.86%
25.  โรงเรียนบ้านหนองไทร 40 1 2.50%
26.  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 201 5 2.49%
27.  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 42 1 2.38%
28.  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 85 2 2.35%
29.  โรงเรียนบ้านซับไทร 44 1 2.27%
30.  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 314 7 2.23%
31.  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 90 2 2.22%
32.  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 92 2 2.17%
33.  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 53 1 1.89%
34.  โรงเรียนบ้านนาโสม 57 1 1.75%
35.  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 406 7 1.72%
36.  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 71 1 1.41%
37.  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 219 3 1.37%
38.  โรงเรียนบ้านซับจำปา 148 2 1.35%
39.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 79 1 1.27%
40.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 80 1 1.25%
41.  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 106 1 0.94%
42.  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 217 2 0.92%
43.  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 232 2 0.86%
44.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 122 1 0.82%
45.  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 124 1 0.81%
46.  โรงเรียนบ้านซับโศก 127 1 0.79%
47.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 131 1 0.76%
48.  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 133 1 0.75%
49.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 135 1 0.74%
50.  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 143 1 0.70%
51.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 143 1 0.70%
52.  โรงเรียนพรหมรังษี 315 1 0.32%
53.  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 366 1 0.27%
54.  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 45 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านบัวชุม 262 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 41 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านหนองบง 84 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 0 0 %
59.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 60 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 61 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 20 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 88 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 74 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 256 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 106 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 35 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านสระเพลง 194 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 70 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 39 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 56 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 54 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 55 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 138 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านเขารวก 94 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 21 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านหัวลำ 0 0 %
77.  โรงเรียนบ้านเขาราบ 133 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 103 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 100 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 43 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 209 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 34 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 27 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 75 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 46 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 140 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 87 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 119 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 157 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 209 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 30 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 191 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 190 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 0 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดดำรงบุล 219 0 0.00%
96.  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 287 0 0.00%
97.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 482 0 0.00%
98.  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 159 0 0.00%
99.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 107 0 0.00%
100.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 105 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดหนองนา 159 0 0.00%
102.  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 29 0 0.00%
103.  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 128 0 0.00%
104.  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 55 0 0.00%
105.  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 94 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านคลอง 0 0 0.00%
107.  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 135 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 57 0 0.00%
109.  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 77 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 57 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 145 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 69 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 77 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 0 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 53 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 188 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 30 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 0 0 %
119.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 76 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 84 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 94 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 79 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 139 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 55 0 0.00%
125.  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 90 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 50 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 65 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 73 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 148 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 44 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 184 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านยางโทน 74 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านยางราก 210 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 41 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 79 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 90 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 112 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 65 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 41 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net