ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนและเตี้ยเกิน 10.00%

- โรงเรียน จำนวนนักเรียน อ้วนและเตี้ย อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1105 406 36.74%
2.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 200 60 30.00%
3.  โรงเรียนวัดโคกสลุง 280 70 25.00%
4.  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 129 28 21.71%
5.  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 139 29 20.86%
6.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 58 9 15.52%
7.  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 65 9 13.85%
8.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 193 22 11.40%
9.  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 166 17 10.24%
10.  โรงเรียนบ้านซับจำปา 148 15 10.14%
11.  โรงเรียนช่องสาริกา 152 13 8.55%
12.  โรงเรียนบ้านวังทอง 315 26 8.25%
13.  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 216 16 7.41%
14.  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 84 5 5.95%
15.  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 262 15 5.73%
16.  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 160 9 5.63%
17.  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 90 5 5.56%
18.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 179 9 5.03%
19.  โรงเรียนบ้านหนองไทร 40 2 5.00%
20.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 45 2 4.44%
21.  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 101 4 3.96%
22.  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 364 13 3.57%
23.  โรงเรียนบ้านนาโสม 56 2 3.57%
24.  โรงเรียนบ้านวังแขม 66 2 3.03%
25.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 70 2 2.86%
26.  โรงเรียนบ้านหัวลำ 195 5 2.56%
27.  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 85 2 2.35%
28.  โรงเรียนบ้านซับไทร 43 1 2.33%
29.  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 89 2 2.25%
30.  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 90 2 2.22%
31.  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 205 4 1.95%
32.  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 313 6 1.92%
33.  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 54 1 1.85%
34.  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 55 1 1.82%
35.  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 72 1 1.39%
36.  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 76 1 1.32%
37.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 83 1 1.20%
38.  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 95 1 1.05%
39.  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 100 1 1.00%
40.  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 211 2 0.95%
41.  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 106 1 0.94%
42.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 107 1 0.93%
43.  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 114 1 0.88%
44.  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 232 2 0.86%
45.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 121 1 0.83%
46.  โรงเรียนบ้านซับโศก 127 1 0.79%
47.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 129 1 0.78%
48.  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 134 1 0.75%
49.  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 139 1 0.72%
50.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 138 1 0.72%
51.  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 142 1 0.70%
52.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 155 1 0.65%
53.  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 287 1 0.35%
54.  โรงเรียนพรหมรังษี 319 1 0.31%
55.  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 34 0 0.00%
56.  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 55 0 0.00%
57.  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 130 0 0.00%
58.  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 124 0 0.00%
59.  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 80 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 217 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านคลอง 159 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 57 0 0.00%
63.  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 91 0 0.00%
64.  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 131 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 148 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 69 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 78 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 80 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 128 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านดีลัง 222 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 77 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 53 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 80 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 83 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 115 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 184 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 76 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 142 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 32 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 94 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 65 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 55 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านบัวชุม 262 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 73 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 50 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 149 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 79 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านยางราก 206 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 186 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 43 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านยางโทน 75 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 90 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 81 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านสระเพลง 193 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 72 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 45 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 41 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 50 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านหนองบง 84 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 62 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 61 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 20 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 256 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 106 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 41 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 53 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 91 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 55 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 69 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 39 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 35 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 56 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 21 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 105 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 94 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านเขารวก 94 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านเขาราบ 132 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 138 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 45 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 34 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 190 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 28 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 75 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 119 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 43 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 87 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 42 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 191 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 175 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 30 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 318 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดหนองนา 159 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 141 0 0.00%
134.  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 406 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดดำรงบุล 217 0 0.00%
136.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 486 0 0.00%
137.  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 160 0 0.00%
138.  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 217 0 0.00%
139.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 105 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net