ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ : คำนวณข้อมูลเฉพาะเขตพื้นที่ ที่ทำข้อมูลได้ครบ 100%


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 7.50%
2.  สพป.อุดรธานี เขต 1 6.92%
3.  สพป.เลย เขต 1 6.78%
4.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 5.90%
5.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5.81%
6.  สพป.ชุมพร เขต 2 5.60%
7.  สพป.ชัยนาท 5.54%
8.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 5.33%
9.  สพป.กรุงเทพมหานคร 5.17%
10.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 5.08%
11.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4.86%
12.  สพป.ยะลา เขต 2 4.77%
13.  สพป.นนทบุรี เขต 2 4.75%
14.  สพป.ตรัง เขต 1 4.72%
15.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 4.71%
16.  สพป.แพร่ เขต 1 4.67%
17.  สพป.ชลบุรี เขต 3 4.51%
18.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 4.38%
19.  สพป.นนทบุรี เขต 1 4.37%
20.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 4.30%
21.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 4.25%
22.  สพป.ลำปาง เขต 1 4.15%
23.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 4.15%
24.  สพป.สงขลา เขต 2 4.08%
25.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 4.03%
26.  สพป.ภูเก็ต 4.01%
27.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 4.00%
28.  สพป.สระบุรี เขต 1 3.98%
29.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 3.97%
30.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3.94%
31.  สพป.พังงา 3.88%
32.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 3.88%
33.  สพป.สระบุรี เขต 2 3.82%
34.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 3.82%
35.  สพป.สิงห์บุรี 3.73%
36.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 3.71%
37.  สพป.ปัตตานี เขต 2 3.71%
38.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 3.66%
39.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 3.65%
40.  สพป.พัทลุง เขต 1 3.63%
41.  สพป.ลพบุรี เขต 2 3.60%
42.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3.58%
43.  สพป.ชลบุรี เขต 2 3.52%
44.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 3.51%
45.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 3.51%
46.  สพป.สตูล 3.51%
47.  สพป.นราธิวาส เขต 2 3.50%
48.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3.50%
49.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 3.49%
50.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 3.48%
51.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3.44%
52.  สพป.เชียงราย เขต 3 3.40%
53.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 3.39%
54.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 3.37%
55.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 3.37%
56.  สพป.สมุทรสาคร 3.36%
57.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 3.35%
58.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 3.34%
59.  สพป.สกลนคร เขต 1 3.32%
60.  สพป.ระยอง เขต 1 3.32%
61.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 3.32%
62.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 3.30%
63.  สพป.น่าน เขต 2 3.29%
64.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.29%
65.  สพป.พะเยา เขต 1 3.28%
66.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 3.26%
67.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 3.24%
68.  สพป.ลำพูน เขต 1 3.22%
69.  สพป.กระบี่ 3.21%
70.  สพป.ราชบุรี เขต 2 3.19%
71.  สพป.บึงกาฬ 3.18%
72.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 3.15%
73.  สพป.ลำปาง เขต 2 3.11%
74.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.11%
75.  สพป.ราชบุรี เขต 1 3.06%
76.  สพป.ยะลา เขต 3 3.04%
77.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 3.01%
78.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 2.98%
79.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 2.97%
80.  สพป.ตรัง เขต 2 2.97%
81.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 2.97%
82.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2.97%
83.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2.95%
84.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2.93%
85.  สพป.สงขลา เขต 3 2.92%
86.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 2.92%
87.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 2.90%
88.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2.88%
89.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 2.87%
90.  สพป.นราธิวาส เขต 3 2.86%
91.  สพป.หนองคาย เขต 1 2.86%
92.  สพป.นครปฐม เขต 2 2.86%
93.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2.82%
94.  สพป.สกลนคร เขต 3 2.80%
95.  สพป.สกลนคร เขต 2 2.79%
96.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 2.79%
97.  สพป.จันทบุรี เขต 2 2.78%
98.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2.73%
99.  สพป.สระแก้ว เขต 2 2.72%
100.  สพป.สงขลา เขต 1 2.72%
101.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2.69%
102.  สพป.เชียงราย เขต 2 2.69%
103.  สพป.ตาก เขต 2 2.66%
104.  สพป.อุดรธานี เขต 3 2.65%
105.  สพป.มุกดาหาร 2.63%
106.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2.61%
107.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2.61%
108.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 2.61%
109.  สพป.สุโขทัย เขต 1 2.56%
110.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2.56%
111.  สพป.ตราด 2.56%
112.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 2.55%
113.  สพป.หนองคาย เขต 2 2.53%
114.  สพป.น่าน เขต 1 2.50%
115.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 2.50%
116.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.49%
117.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2.49%
118.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 2.46%
119.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2.46%
120.  สพป.นครพนม เขต 1 2.46%
121.  สพป.อำนาจเจริญ 2.40%
122.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2.38%
123.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2.36%
124.  สพป.ลำพูน เขต 2 2.35%
125.  สพป.นครพนม เขต 2 2.34%
126.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2.31%
127.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2.30%
128.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2.27%
129.  สพป.นครนายก 2.27%
130.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2.26%
131.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 2.25%
132.  สพป.ระยอง เขต 2 2.25%
133.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 2.24%
134.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2.21%
135.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 2.18%
136.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 2.14%
137.  สพป.ตาก เขต 1 2.14%
138.  สพป.แพร่ เขต 2 2.12%
139.  สพป.พะเยา เขต 2 2.10%
140.  สพป.อ่างทอง 2.09%
141.  สพป.สมุทรสงคราม 2.04%
142.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.04%
143.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2.04%
144.  สพป.ปัตตานี เขต 3 2.03%
145.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2.01%
146.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 1.93%
147.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1.92%
148.  สพป.พิจิตร เขต 2 1.87%
149.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 1.85%
150.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 1.85%
151.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 1.85%
152.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 1.85%
153.  สพป.พิจิตร เขต 1 1.83%
154.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 1.81%
155.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1.79%
156.  สพป.เลย เขต 3 1.79%
157.  สพป.จันทบุรี เขต 1 1.77%
158.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 1.76%
159.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 1.75%
160.  สพป.อุดรธานี เขต 2 1.74%
161.  สพป.เลย เขต 2 1.70%
162.  สพป.ยะลา เขต 1 1.65%
163.  สพป.นราธิวาส เขต 1 1.65%
164.  สพป.เชียงราย เขต 4 1.60%
165.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 1.58%
166.  สพป.อุดรธานี เขต 4 1.57%
167.  สพป.ลพบุรี เขต 1 1.55%
168.  สพป.สุโขทัย เขต 2 1.51%
169.  สพป.เชียงราย เขต 1 1.51%
170.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 1.51%
171.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 1.47%
172.  สพป.พัทลุง เขต 2 1.42%
173.  สพป.ยโสธร เขต 1 1.42%
174.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 1.40%
175.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 1.39%
176.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 1.35%
177.  สพป.ระนอง 1.27%
178.  สพป.ลำปาง เขต 3 1.20%
179.  สพป.สระแก้ว เขต 1 1.15%
180.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 1.10%
181.  สพป.ยโสธร เขต 2 1.10%
182.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 1.05%
183.  สพป.ปัตตานี เขต 1 0.99%

Powered By www.thaieducation.net