ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

หมายเหตุ : คำนวณข้อมูลเฉพาะเขตพื้นที่ ที่ทำข้อมูลได้ครบ 100%


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.สระบุรี เขต 1 7.92%
2.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 7.15%
3.  สพป.อุดรธานี เขต 1 6.45%
4.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 5.94%
5.  สพป.ภูเก็ต 5.80%
6.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5.49%
7.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 5.31%
8.  สพป.ตรัง เขต 1 4.91%
9.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 4.85%
10.  สพป.ระยอง เขต 1 4.72%
11.  สพป.กรุงเทพมหานคร 4.65%
12.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 4.59%
13.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4.46%
14.  สพป.เลย เขต 1 4.45%
15.  สพป.สุโขทัย เขต 1 4.34%
16.  สพป.ชลบุรี เขต 3 4.28%
17.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 4.25%
18.  สพป.ชุมพร เขต 2 4.21%
19.  สพป.แพร่ เขต 1 4.20%
20.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 4.15%
21.  สพป.อ่างทอง 4.07%
22.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 4.00%
23.  สพป.นนทบุรี เขต 2 3.96%
24.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 3.89%
25.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.85%
26.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 3.83%
27.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 3.83%
28.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 3.82%
29.  สพป.สงขลา เขต 2 3.80%
30.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 3.78%
31.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 3.62%
32.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3.59%
33.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 3.59%
34.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 3.56%
35.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3.47%
36.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 3.44%
37.  สพป.ราชบุรี เขต 1 3.40%
38.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 3.36%
39.  สพป.นครพนม เขต 1 3.30%
40.  สพป.ยะลา เขต 2 3.27%
41.  สพป.พังงา 3.27%
42.  สพป.สมุทรสาคร 3.26%
43.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3.25%
44.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 3.22%
45.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 3.22%
46.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 3.22%
47.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 3.20%
48.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 3.16%
49.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 3.16%
50.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 3.14%
51.  สพป.ปัตตานี เขต 2 3.11%
52.  สพป.ตรัง เขต 2 3.08%
53.  สพป.ยะลา เขต 3 3.06%
54.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 3.04%
55.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3.04%
56.  สพป.นราธิวาส เขต 3 2.98%
57.  สพป.ลำพูน เขต 2 2.98%
58.  สพป.พะเยา เขต 1 2.97%
59.  สพป.นครนายก 2.96%
60.  สพป.สุโขทัย เขต 2 2.96%
61.  สพป.เลย เขต 3 2.95%
62.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 2.95%
63.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2.94%
64.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2.93%
65.  สพป.นราธิวาส เขต 2 2.92%
66.  สพป.ตราด 2.91%
67.  สพป.ชลบุรี เขต 2 2.91%
68.  สพป.สงขลา เขต 1 2.88%
69.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2.88%
70.  สพป.เชียงราย เขต 3 2.87%
71.  สพป.ตาก เขต 2 2.79%
72.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2.78%
73.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2.78%
74.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2.77%
75.  สพป.สิงห์บุรี 2.76%
76.  สพป.เชียงราย เขต 2 2.74%
77.  สพป.ลำพูน เขต 1 2.69%
78.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 2.68%
79.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 2.67%
80.  สพป.นครพนม เขต 2 2.66%
81.  สพป.ราชบุรี เขต 2 2.66%
82.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 2.62%
83.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2.58%
84.  สพป.มุกดาหาร 2.57%
85.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2.57%
86.  สพป.สระบุรี เขต 2 2.54%
87.  สพป.สมุทรสงคราม 2.52%
88.  สพป.ลพบุรี เขต 2 2.50%
89.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2.50%
90.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 2.48%
91.  สพป.อุดรธานี เขต 3 2.46%
92.  สพป.ลำปาง เขต 1 2.46%
93.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2.41%
94.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2.34%
95.  สพป.กระบี่ 2.34%
96.  สพป.ระยอง เขต 2 2.32%
97.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2.32%
98.  สพป.หนองคาย เขต 1 2.32%
99.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2.32%
100.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 2.31%
101.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.30%
102.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2.29%
103.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2.28%
104.  สพป.ระนอง 2.26%
105.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2.26%
106.  สพป.พัทลุง เขต 1 2.24%
107.  สพป.สกลนคร เขต 3 2.23%
108.  สพป.น่าน เขต 2 2.22%
109.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 2.22%
110.  สพป.สงขลา เขต 3 2.21%
111.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 2.19%
112.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2.18%
113.  สพป.หนองคาย เขต 2 2.18%
114.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.18%
115.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 2.17%
116.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2.17%
117.  สพป.สตูล 2.16%
118.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2.11%
119.  สพป.สกลนคร เขต 2 2.11%
120.  สพป.พัทลุง เขต 2 2.10%
121.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2.06%
122.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2.03%
123.  สพป.อำนาจเจริญ 2.00%
124.  สพป.สระแก้ว เขต 2 1.99%
125.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 1.98%
126.  สพป.นนทบุรี เขต 1 1.97%
127.  สพป.นราธิวาส เขต 1 1.97%
128.  สพป.บึงกาฬ 1.94%
129.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 1.93%
130.  สพป.นครปฐม เขต 2 1.93%
131.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 1.92%
132.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 1.92%
133.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 1.91%
134.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 1.90%
135.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 1.90%
136.  สพป.ลำปาง เขต 2 1.90%
137.  สพป.พะเยา เขต 2 1.89%
138.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 1.88%
139.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 1.86%
140.  สพป.ยะลา เขต 1 1.86%
141.  สพป.สกลนคร เขต 1 1.86%
142.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 1.86%
143.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1.85%
144.  สพป.อุดรธานี เขต 2 1.85%
145.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1.83%
146.  สพป.น่าน เขต 1 1.83%
147.  สพป.เชียงราย เขต 1 1.78%
148.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 1.75%
149.  สพป.ชัยนาท 1.71%
150.  สพป.ชลบุรี เขต 1 1.69%
151.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 1.68%
152.  สพป.จันทบุรี เขต 1 1.68%
153.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 1.61%
154.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 1.54%
155.  สพป.ตาก เขต 1 1.51%
156.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 1.51%
157.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 1.50%
158.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1.50%
159.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 1.50%
160.  สพป.จันทบุรี เขต 2 1.49%
161.  สพป.ยโสธร เขต 1 1.47%
162.  สพป.เลย เขต 2 1.47%
163.  สพป.แพร่ เขต 2 1.40%
164.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 1.36%
165.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 1.35%
166.  สพป.ลพบุรี เขต 1 1.32%
167.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 1.30%
168.  สพป.พิจิตร เขต 2 1.22%
169.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 1.21%
170.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 1.20%
171.  สพป.ลำปาง เขต 3 1.12%
172.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 1.09%
173.  สพป.ยโสธร เขต 2 1.07%
174.  สพป.สระแก้ว เขต 1 1.05%
175.  สพป.อุดรธานี เขต 4 1.03%
176.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 0.88%
177.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 0.74%
178.  สพป.เชียงราย เขต 4 0.57%
179.  สพป.ปัตตานี เขต 1 0.56%
180.  สพป.พิจิตร เขต 1 0.56%
181.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 0.33%
182.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 0.00%

Powered By www.thaieducation.net