ภาวะทุพโภชนาการผอมและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ : คำนวณข้อมูลเฉพาะเขตพื้นที่ ที่ทำข้อมูลได้ครบ 100%


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.อุดรธานี เขต 1 7.75%
2.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 7.74%
3.  สพป.ชุมพร เขต 2 7.58%
4.  สพป.เลย เขต 1 7.11%
5.  สพป.กรุงเทพมหานคร 6.00%
6.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5.94%
7.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 5.93%
8.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 5.76%
9.  สพป.ชลบุรี เขต 3 5.66%
10.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 5.54%
11.  สพป.ตรัง เขต 1 5.48%
12.  สพป.ยะลา เขต 2 5.44%
13.  สพป.ชัยนาท 5.18%
14.  สพป.นนทบุรี เขต 1 5.17%
15.  สพป.ภูเก็ต 4.95%
16.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 4.94%
17.  สพป.แพร่ เขต 1 4.93%
18.  สพป.นนทบุรี เขต 2 4.90%
19.  สพป.ลำปาง เขต 1 4.69%
20.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 4.63%
21.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 4.59%
22.  สพป.สระบุรี เขต 2 4.48%
23.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 4.47%
24.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 4.27%
25.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 4.27%
26.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 4.22%
27.  สพป.สระบุรี เขต 1 4.22%
28.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4.19%
29.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4.15%
30.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 4.10%
31.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 4.05%
32.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 4.04%
33.  สพป.สตูล 4.01%
34.  สพป.พัทลุง เขต 1 3.99%
35.  สพป.ยะลา เขต 3 3.99%
36.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 3.96%
37.  สพป.นราธิวาส เขต 3 3.93%
38.  สพป.ลพบุรี เขต 2 3.93%
39.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 3.89%
40.  สพป.สิงห์บุรี 3.88%
41.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.88%
42.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3.86%
43.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 3.86%
44.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 3.84%
45.  สพป.นครปฐม เขต 2 3.84%
46.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 3.78%
47.  สพป.สงขลา เขต 2 3.78%
48.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 3.77%
49.  สพป.ชลบุรี เขต 2 3.77%
50.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3.70%
51.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 3.69%
52.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.68%
53.  สพป.ปัตตานี เขต 2 3.66%
54.  สพป.พังงา 3.64%
55.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 3.61%
56.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 3.61%
57.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 3.60%
58.  สพป.สมุทรสาคร 3.60%
59.  สพป.จันทบุรี เขต 2 3.58%
60.  สพป.นราธิวาส เขต 2 3.58%
61.  สพป.หนองคาย เขต 1 3.56%
62.  สพป.สกลนคร เขต 1 3.55%
63.  สพป.เชียงราย เขต 3 3.53%
64.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 3.52%
65.  สพป.ระยอง เขต 1 3.52%
66.  สพป.ราชบุรี เขต 2 3.50%
67.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 3.50%
68.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 3.48%
69.  สพป.ลำปาง เขต 2 3.48%
70.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 3.46%
71.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 3.45%
72.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 3.41%
73.  สพป.สกลนคร เขต 3 3.41%
74.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 3.39%
75.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 3.39%
76.  สพป.กระบี่ 3.37%
77.  สพป.ตรัง เขต 2 3.37%
78.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 3.36%
79.  สพป.บึงกาฬ 3.36%
80.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 3.29%
81.  สพป.ราชบุรี เขต 1 3.21%
82.  สพป.นครพนม เขต 1 3.20%
83.  สพป.สกลนคร เขต 2 3.16%
84.  สพป.มุกดาหาร 3.16%
85.  สพป.สงขลา เขต 1 3.13%
86.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 3.12%
87.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 3.11%
88.  สพป.เชียงราย เขต 2 3.08%
89.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 3.07%
90.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 3.04%
91.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 3.03%
92.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 3.02%
93.  สพป.สงขลา เขต 3 3.01%
94.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 3.00%
95.  สพป.สุโขทัย เขต 1 3.00%
96.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 2.92%
97.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.92%
98.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2.91%
99.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 2.89%
100.  สพป.ตาก เขต 2 2.89%
101.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2.86%
102.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 2.86%
103.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2.84%
104.  สพป.เลย เขต 3 2.82%
105.  สพป.น่าน เขต 2 2.78%
106.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 2.76%
107.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2.76%
108.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2.75%
109.  สพป.หนองคาย เขต 2 2.72%
110.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2.69%
111.  สพป.ลำพูน เขต 1 2.67%
112.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2.67%
113.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 2.67%
114.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 2.66%
115.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 2.66%
116.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2.66%
117.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2.65%
118.  สพป.สระแก้ว เขต 2 2.64%
119.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2.64%
120.  สพป.อุดรธานี เขต 3 2.63%
121.  สพป.ตราด 2.63%
122.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.62%
123.  สพป.นครพนม เขต 2 2.61%
124.  สพป.อำนาจเจริญ 2.56%
125.  สพป.อุดรธานี เขต 4 2.56%
126.  สพป.นครนายก 2.54%
127.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2.53%
128.  สพป.ระยอง เขต 2 2.51%
129.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.50%
130.  สพป.น่าน เขต 1 2.48%
131.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2.48%
132.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 2.47%
133.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2.45%
134.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2.44%
135.  สพป.ลำพูน เขต 2 2.44%
136.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 2.40%
137.  สพป.ตาก เขต 1 2.37%
138.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2.35%
139.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2.35%
140.  สพป.พะเยา เขต 1 2.28%
141.  สพป.พิจิตร เขต 1 2.27%
142.  สพป.สมุทรสงคราม 2.24%
143.  สพป.แพร่ เขต 2 2.23%
144.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2.20%
145.  สพป.ปัตตานี เขต 3 2.17%
146.  สพป.พะเยา เขต 2 2.14%
147.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2.13%
148.  สพป.อ่างทอง 2.13%
149.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 2.13%
150.  สพป.จันทบุรี เขต 1 2.11%
151.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2.08%
152.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2.07%
153.  สพป.พิจิตร เขต 2 2.07%
154.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2.01%
155.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2.01%
156.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2.00%
157.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 1.98%
158.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 1.98%
159.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1.96%
160.  สพป.พัทลุง เขต 2 1.96%
161.  สพป.ลพบุรี เขต 1 1.94%
162.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 1.91%
163.  สพป.ยะลา เขต 1 1.90%
164.  สพป.เลย เขต 2 1.89%
165.  สพป.เชียงราย เขต 4 1.83%
166.  สพป.นราธิวาส เขต 1 1.77%
167.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 1.76%
168.  สพป.สุโขทัย เขต 2 1.75%
169.  สพป.อุดรธานี เขต 2 1.74%
170.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 1.70%
171.  สพป.สระแก้ว เขต 1 1.60%
172.  สพป.เชียงราย เขต 1 1.48%
173.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 1.47%
174.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 1.44%
175.  สพป.ระนอง 1.34%
176.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 1.33%
177.  สพป.ยโสธร เขต 1 1.31%
178.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 1.31%
179.  สพป.ยโสธร เขต 2 1.23%
180.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1.21%
181.  สพป.ลำปาง เขต 3 1.17%
182.  สพป.ปัตตานี เขต 1 1.04%
183.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 0.93%

Powered By www.thaieducation.net