ภาวะทุพโภชนาการ ผอม เตี้ย และ อ้วน อยู่ในเกณฑ์ของกรมอนามัยภาวะทุพโภชนาการ (ผอม)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561


ภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ผอมไม่เกินร้อยละ 7 , เตี้ยไม่เกินร้อยละ 5 , อ้วนไม่เกินร้อยละ 10

- เขตพื้นที่ ผอม เตี้ย อ้วน
1.  สพป.กระบี่ 5.42% 4.27% 9.02%
2.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 5.23% 3.09% 8.14%
3.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 6.55% 4.51% 6.37%
4.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 6.39% 3.61% 7.49%
5.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 6.83% 4.56% 8.86%
6.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 6.44% 4.39% 7.70%
7.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.80% 3.31% 8.06%
8.  สพป.ชลบุรี เขต 3 5.71% 3.42% 7.68%
9.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 6.63% 3.94% 8.04%
10.  สพป.ชุมพร เขต 1 3.85% 2.89% 6.68%
11.  สพป.ชุมพร เขต 2 4.66% 3.69% 9.34%
12.  สพป.นครนายก 6.14% 2.89% 7.85%
13.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 6.00% 4.90% 8.23%
14.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 5.76% 4.25% 6.70%
15.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 6.49% 3.81% 9.33%
16.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 5.50% 3.62% 7.67%
17.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 4.60% 3.30% 9.00%
18.  สพป.นนทบุรี เขต 1 3.19% 2.98% 6.19%
19.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 5.39% 3.31% 9.09%
20.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 6.62% 4.90% 8.39%
21.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 5.77% 4.55% 9.40%
22.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 5.53% 3.27% 9.55%
23.  สพป.พะเยา เขต 2 5.45% 4.71% 7.60%
24.  สพป.พังงา 6.31% 4.08% 8.50%
25.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 6.49% 3.71% 9.55%
26.  สพป.พิจิตร เขต 2 5.73% 3.67% 8.08%
27.  สพป.พัทลุง เขต 2 5.78% 4.42% 8.95%
28.  สพป.ยโสธร เขต 2 6.75% 3.91% 6.59%
29.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 6.11% 3.52% 8.26%
30.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 5.66% 3.59% 6.97%
31.  สพป.ระนอง 5.82% 4.23% 7.27%
32.  สพป.ระยอง เขต 2 4.24% 3.50% 8.42%
33.  สพป.ราชบุรี เขต 2 5.94% 3.44% 9.08%
34.  สพป.ลำพูน เขต 1 4.93% 3.23% 7.68%
35.  สพป.ลำปาง เขต 1 5.26% 4.16% 8.50%
36.  สพป.ลำพูน เขต 2 5.27% 3.75% 6.28%
37.  สพป.ลพบุรี เขต 2 6.46% 4.80% 9.60%
38.  สพป.ลำปาง เขต 3 6.26% 4.34% 9.32%
39.  สพป.สงขลา เขต 1 5.19% 3.46% 6.68%
40.  สพป.สงขลา เขต 2 6.78% 4.87% 8.94%
41.  สพป.สระแก้ว เขต 1 4.98% 3.41% 8.11%
42.  สพป.สระบุรี เขต 2 6.90% 4.22% 9.84%
43.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 5.97% 3.18% 9.74%
44.  สพป.สระแก้ว เขต 2 5.52% 3.87% 6.19%
45.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 6.14% 4.50% 6.19%
46.  สพป.สุโขทัย เขต 1 6.32% 3.80% 9.03%
47.  สพป.หนองคาย เขต 1 6.33% 4.32% 7.48%
48.  สพป.อำนาจเจริญ 6.52% 3.86% 6.58%
49.  สพป.หนองคาย เขต 2 6.04% 4.17% 7.31%
50.  สพป.อุดรธานี เขต 2 6.73% 4.22% 7.29%
51.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 5.72% 4.20% 6.58%
52.  สพป.อุดรธานี เขต 3 6.51% 4.62% 7.33%
53.  สพป.อุดรธานี เขต 4 6.54% 4.87% 6.28%
54.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 5.94% 4.22% 9.40%
55.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 6.63% 4.24% 9.24%
56.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 4.54% 3.57% 9.39%
57.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 6.64% 4.26% 5.42%
58.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4.67% 4.23% 8.18%
59.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 5.30% 3.22% 9.50%
60.  สพป.เลย เขต 2 5.55% 4.52% 7.36%
61.  สพป.เลย เขต 3 5.66% 4.55% 7.04%
62.  สพป.แพร่ เขต 2 6.33% 3.31% 9.31%

Powered By www.thaieducation.net