สพป.นครราชสีมา เขต 1 : 5 ## PAGE 3

1.  บึงสาลี
2.  ประชาสามัคคี
3.  วัดทุ่งสว่าง
4.  วัดบ้านด่านคนคบ
5.  วัดบ้านหนองบัวศาลา
6.  วัดสระแก้ว
7.  วัดสว่างอารมณ์
8.  วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗
9.  สวนหม่อน
10.  สามัคคีรถไฟ
11.  สุขานารี
12.  สุขานารี 2 (หนองขอน)
13.  อนุบาลตลาดแค
14.  อนุบาลนครราชสีมา
15.  อ่างหนองแหนประชาสามัคคี
16.  อ่างห้วยยาง
17.  เคหะประชาสามัคคี
18.  เมืองนครราชสีมา
19.  เสนานุเคราะห์
20.  โคกเพชรสระมโนรา
21.  โพธารามพิทยาคม
22.  ไตรคามสามัคคี
23.  ไตรมิตรวิทยา