สพป.เชียงใหม่ เขต 2 : 5 ## PAGE 3

1.  วัดปางมะกล้วย
2.  วัดปางเติม
3.  วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
4.  วัดยั้งเมิน
5.  วัดสันคะยอม
6.  วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)
7.  วัดหนองออน
8.  วัดห้วยไร่
9.  วัดอมลอง (ยุบแล้ว)
10.  วัดแม่กะ
11.  วัดแม่เลย
12.  วัดแม่แก้ดน้อย
13.  สบเปิงวิทยา
14.  สหกรณ์ดำริ
15.  สันทรายหลวง
16.  สันป่าตึงวิทยาคาร
17.  สันป่ายางวิทยาคาร
18.  สันป่าสักวิทยา
19.  สันมหาพนวิทยา
20.  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7
21.  เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2
22.  โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ