สพป.กาญจนบุรี เขต 1 : 7 ## PAGE 3

1.  วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
2.  วัดสระกลอยสามัคคีธรรม
3.  วัดหนองตะครอง
4.  วัดหนองตะโก
5.  วัดหนองบัว
6.  วัดหนองพังตรุ
7.  วัดหนองเสือ
8.  วัดอินทาราม
9.  วัดเขาน้อย
10.  วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
11.  วัดไทยวิวัฒนาราม
12.  สมาคมนักเรียนเก่าราชินี
13.  หนองบ้านเก่าสามัคคี
14.  อนุบาลกาญจนบุรี
15.  อนุบาลด่านมะขามเตี้ย
16.  อนุบาลท่าม่วง
17.  อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
18.  อนุบาลศรีสวัสดิ์
19.  เขาดินวิทยาคาร
20.  ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)