สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 : 8 ## PAGE 2

89.  บ้านแกวิทยาคม 90.  บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 91.  บ้านเว่อวิทยานุกูล 92.  บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 93.  บ้านหาดทรายมูล 94.  บ้านหนองไผ่ 95.  บ้านหนองแสง 96.  บ้านหนองแวงฮี 97.  บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 98.  บ้านหนองแซง 99.  บ้านหนองเสือ 100.  บ้านหนองหัวช้าง 101.  บ้านหนองบัว 102.  บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 103.  บ้านหนองชุมแสง 104.  บ้านหนองขาม 105.  บ้านสาวิทยาสรรพ์ 106.  บ้านทรายทองวิทยาคม 107.  บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 108.  บ้านชาดวิทยาคาร 109.  บ้านชัยศรีสุข 110.  บ้านชัยศรี 111.  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 112.  บ้านคำแคน 113.  บ้านขามวิทยาคม 114.  บ้านกุดท่าลือ 115.  บัวสะอาดส่งเสริม 116.  นาแกราษฎร์อำนวย 117.  นาเชือกวิทยาสรรพ์ 118.  นาอวนวิทยาสิทธิ์ 119.  นาสีนวลอุดมเวศม์ 120.  นามูลสมบูรณ์วิทย์ 121.  นาบงวิทยา 122.  นาตาลวิทยาคม 123.  นาดีหลุมข้าววิทยา 124.  นางามแก่นลำดวนวิทยา 125.  นาค้อวิทยาคม 126.  นากุงวิทยาเสริม 127.  น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 128.  ท่าแห่วิทยาคม 129.  ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 130.  ท่าเมืองสำราญวิทย์ 131.  ท่าคันโทวิทยายน 132.  ท่อนสังข์วิทยา 133.  ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 134.  ดอนยานางศึกษา 135.  ดอนขีวิทยา 136.  ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 137.  ดงสวรรค์อุดมมิตร 138.  ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 139.  ดงบังอำนวยวิทย์ 140.  ดงบังวิทยา 141.  ดงน้อยโนนสวรรค์ 142.  ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 143.  ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 144.  ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 145.  ชุมชนบ้านป่าแดง 146.  ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 147.  ชุมชนดอนยูงวิทยายน 148.  ชุมชนดอนม่วงงาม 149.  ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 150.  ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 151.  จินดาสินธวานนท์ 152.  คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 153.  คำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 154.  คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 155.  คำใหญ่วิทยา 156.  คำโองวิทยา 157.  คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 158.  คำมันปลาผดุงวิทย์ 159.  คำบอนวิทยาสรรพ์ 160.  คำถาวรเจริญวิทย์ 161.  คำขามวิทยา 162.  ขอนแก่นวิทยาเสริม 163.  ขมิ้นพัฒนวิทย์ 164.  กุดจิกวิทยาคาร 165.  กุดฆ้องชัยวิทยา