สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 : 8 ## PAGE 2

165.  กุดฆ้องชัยวิทยา