สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 : 8 ## PAGE 2

164.  กุดจิกวิทยาคาร 165.  กุดฆ้องชัยวิทยา