สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 : 8 ## PAGE 2

152.  คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 153.  คำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 154.  คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 155.  คำใหญ่วิทยา 156.  คำโองวิทยา 157.  คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 158.  คำมันปลาผดุงวิทย์ 159.  คำบอนวิทยาสรรพ์ 160.  คำถาวรเจริญวิทย์ 161.  คำขามวิทยา 162.  ขอนแก่นวิทยาเสริม 163.  ขมิ้นพัฒนวิทย์ 164.  กุดจิกวิทยาคาร 165.  กุดฆ้องชัยวิทยา