สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 : 8 ## PAGE 2

150.  ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 151.  จินดาสินธวานนท์ 152.  คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 153.  คำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 154.  คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 155.  คำใหญ่วิทยา 156.  คำโองวิทยา 157.  คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 158.  คำมันปลาผดุงวิทย์ 159.  คำบอนวิทยาสรรพ์ 160.  คำถาวรเจริญวิทย์ 161.  คำขามวิทยา 162.  ขอนแก่นวิทยาเสริม 163.  ขมิ้นพัฒนวิทย์ 164.  กุดจิกวิทยาคาร 165.  กุดฆ้องชัยวิทยา