สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 : 8 ## PAGE 2

139.  ดงบังอำนวยวิทย์ 140.  ดงบังวิทยา 141.  ดงน้อยโนนสวรรค์ 142.  ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 143.  ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 144.  ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 145.  ชุมชนบ้านป่าแดง 146.  ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 147.  ชุมชนดอนยูงวิทยายน 148.  ชุมชนดอนม่วงงาม 149.  ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 150.  ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 151.  จินดาสินธวานนท์ 152.  คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 153.  คำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 154.  คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 155.  คำใหญ่วิทยา 156.  คำโองวิทยา 157.  คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 158.  คำมันปลาผดุงวิทย์ 159.  คำบอนวิทยาสรรพ์ 160.  คำถาวรเจริญวิทย์ 161.  คำขามวิทยา 162.  ขอนแก่นวิทยาเสริม 163.  ขมิ้นพัฒนวิทย์ 164.  กุดจิกวิทยาคาร 165.  กุดฆ้องชัยวิทยา