สพป.นนทบุรี เขต 1 : 8 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 2.  อนุราชประสิทธิ์ 3.  อนุบาลบางกรวย 4.  อนุบาลนนทบุรี 5.  วัดใหม่ผดุงเขต 6.  วัดโชติการาม 7.  วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) 8.  วัดเชิงกระบือ 9.  วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) 10.  วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 11.  วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 12.  วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 13.  วัดฝาง 14.  วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) 15.  วัดปราสาท 16.  วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 17.  วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) 18.  วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) 19.  วัดทางหลวงโพธิ์ทอง 20.  วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 21.  วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) 22.  วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) 23.  มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) 24.  ป่าไม้อุทิศ 9 25.  ประชาอุปถัมภ์ 26.  นุ่มประสงค์วิทยา 27.  ทานสัมฤทธิ์วิทยา 28.  ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 29.  ชุมชนวัดไทรม้า 30.  ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) 31.  ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) 32.  กลาโหมอุทิศ