สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : 10 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) 2.  โอสถสภาอุปถัมภ์ 3.  เนินมะกอก 4.  เขาสามยอด 5.  เขาสระนางสรง 6.  เขาทอง 7.  อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 8.  อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) 9.  อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 10.  อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 11.  อนุบาลนครสวรรค์ 12.  อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 13.  สามแยกเจ้าพระยา 14.  สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 15.  สระวิทยา 16.  ศึกษาศาสตร์ 17.  ศิริราษฎร์สามัคคี 18.  ศรีพูลราษฎร์สามัคคี 19.  วัดไผ่สิงห์ 20.  วัดใหม่ 21.  วัดโพธิ์หนองยาว 22.  วัดโป่งสวรรค์ 23.  วัดแสงรังสรรค์ 24.  วัดเนินสะเดา 25.  วัดเนินมะขามงาม 26.  วัดเนินกะพี้ 27.  วัดเขามโน 28.  วัดเขาบ่อพลับ 29.  วัดเกาะแก้ว 30.  วัดเกรียงไกรเหนือ 31.  วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 32.  วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 33.  วัดหาดทรายงาม 34.  วัดหัวถนน 35.  วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 36.  วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) 37.  วัดหัวงิ้ว 38.  วัดหัวกะทุ่ม 39.  วัดหนองโรง 40.  วัดหนองโก 41.  วัดหนองแพงพวย 42.  วัดหนองเต่า 43.  วัดหนองเขนง 44.  วัดหนองหมู 45.  วัดหนองพรมหน่อ 46.  วัดหนองปลิง 47.  วัดหนองคล่อ 48.  วัดหนองขอน 49.  วัดหนองกลอย 50.  วัดหนองกระโดน 51.  วัดสุบรรณาราม 52.  วัดสันติธรรม 53.  วัดสวรรค์ประชากร 54.  วัดสมานประชาชน 55.  วัดศาลาแดง 56.  วัดศรีอุทุมพร 57.  วัดศรีอัมพวัลย์ 58.  วัดศรีสวรรค์สังฆาราม 59.  วัดวังไผ่ 60.  วัดวังใหญ่ 61.  วัดวังหิน 62.  วัดวังสวัสดี 63.  วัดวังยาง 64.  วัดรังงาม 65.  วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 66.  วัดยางขาว 67.  วัดมโนราษฎร์ 68.  วัดมหาโพธิใต้ 69.  วัดมรรครังสฤษดิ์ 70.  วัดพิกุล 71.  วัดพันลาน 72.  วัดพระนอน 73.  วัดปากคลองปลากด 74.  วัดบึงน้ำใส 75.  วัดบ้านไร่ 76.  วัดบ้านลาด 77.  วัดบ้านมะเกลือ 78.  วัดบ้านบน 79.  วัดบางไซ 80.  วัดบางเคียน 81.  วัดบางมะฝ่อ 82.  วัดบางม่วง 83.  วัดบริรักษ์ประชาสาร 84.  วัดนิเวศวุฒาราม 85.  วัดนากลาง 86.  วัดท่าไม้ 87.  วัดท่าโก 88.  วัดท่าล้อ 89.  วัดท่านา 90.  วัดท่าทอง 91.  วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 92.  วัดทัพชุมพล 93.  วัดทับกฤชเหนือ 94.  วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 95.  วัดดอนใหญ่ 96.  วัดดอนสนวน 97.  วัดดงเมือง 98.  วัดดงกะพี้ 99.  วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 100.  วัดฆะมัง 101.  วัดคลองเกษมเหนือ 102.  วัดคลองยาง 103.  วัดคลองบางเดื่อ 104.  วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 105.  วัดกลางแดด 106.  ราษฎร์อุทิศ 107.  ย่านคีรี 108.  ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 109.  พยุหะศึกษาคาร 110.  ประชาอุทิศ 111.  บ้านใหม่ศึกษา 112.  บ้านโพธิ์งาม 113.  บ้านแหลมยาง 114.  บ้านเนินเวียง 115.  บ้านเนินศาลา 116.  บ้านเนินพะยอม 117.  บ้านเนิน 118.  บ้านเขาไม้เดน 119.  บ้านเขาปูน 120.  บ้านเขาถ้ำพระ 121.  บ้านเขากะลา 122.  บ้านหาดสูง 123.  บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 124.  บ้านห้วยบง 125.  บ้านหนองเต่า 126.  บ้านหนองหัวเรือ 127.  บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 128.  บ้านสามัคคีธรรม 129.  บ้านสระเศรษฐี 130.  บ้านสระบัว 131.  บ้านสระงาม 132.  บ้านวังใหญ่ 133.  บ้านย่านมัทรี 134.  บ้านยางใหญ่ 135.  บ้านพรหมเขต 136.  บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) 137.  บ้านประดู่เฒ่า 138.  บ้านประชาสามัคคี 139.  บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 140.  บ้านบ่อดินสอพอง 141.  บ้านธารหวาย 142.  บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) 143.  บ้านท่าเตียน 144.  บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 145.  บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 146.  บ้านท่ากร่าง 147.  บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 148.  บ้านดอนกระชาย 149.  บ้านดงขุย 150.  บ้านซับผักกาด 151.  บ้านช่อกระถินพัฒนา 152.  บ้านคุ้งวารี 153.  บ้านคลองม่วง 154.  บ้านคลองคล้า 155.  บ้านกระจังงาม 156.  ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 157.  ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 158.  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 159.  ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 160.  ชุมชนวัดบ้านแก่ง 161.  ชุมชนวัดบ้านหว้า 162.  ชุมชนวัดคลองปลากด