สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 : 1 ## PAGE 2

1.  เคียงศิริ 2.  วัดใหม่ 3.  วัดโรงเหล็ก 4.  วัดโยธาธรรม 5.  วัดโมคลาน 6.  วัดโทเอก 7.  วัดโคกเหล็ก 8.  วัดเปียน 9.  วัดเทวดาราม 10.  วัดเจดีย์หลวง 11.  วัดเขาปูน 12.  วัดเขาน้อย 13.  วัดเขาขุนพนม 14.  วัดเขา (วันครู2501) 15.  วัดหลวงครู 16.  วัดหมาย 17.  วัดหญ้าปล้อง 18.  วัดสโมสรสันนิบาต 19.  วัดสโมสร 20.  วัดสุธรรมาราม 21.  วัดสุชน 22.  วัดสากเหล็ก 23.  วัดสวนศิขรบรรพต 24.  วัดสระประดิษฐ์ 25.  วัดศิลาชลเขต 26.  วัดยางทอง 27.  วัดยางงาม 28.  วัดพระเลียบ 29.  วัดพระอาสน์ 30.  วัดพรหมโลก 31.  วัดปากด่าน 32.  วัดป่า(ท่าขึ้น) 33.  วัดปลักปลา 34.  วัดประทุมทายการาม 35.  วัดประดู่หอม 36.  วัดน้ำตก 37.  วัดนาเหรง 38.  วัดนากุน 39.  วัดนากัน 40.  วัดธารน้ำฉา 41.  วัดท้าวโทะ 42.  วัดทางขึ้น 43.  วัดถ้ำเทียนถวาย 44.  วัดดอนใคร 45.  วัดชัยธารามประดิษฐ์ 46.  วัดชลธาราม 47.  วัดชนาราม 48.  วัดชนสังขรณพิจิตร 49.  วัดจันพอ 50.  วัดจันทาราม 51.  วัดจอมทอง 52.  วัดคีรีวง 53.  วัดคงคาเลียบ 54.  วัดคงคาวดี 55.  วัดคงคา 56.  วัดขรัวช่วย 57.  วัดกำแพงถม 58.  วัดกลาง 59.  วัดกระดังงา 60.  ราชประชานุเคราะห์ 8 61.  ปทุมานุกูล 62.  บ้านไสเหรียง 63.  บ้านไสพลู 64.  บ้านในเพลา 65.  บ้านในเขียว 2 66.  บ้านในเขียว 1 67.  บ้านในถุ้ง 68.  บ้านในตูล 69.  บ้านโรงเหล็ก 70.  บ้านแขวงเภา 71.  บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 72.  บ้านเผียน 73.  บ้านเปร็ต 74.  บ้านเขาใหญ่ 75.  บ้านเขาหัวช้าง 76.  บ้านเขายวนเฒ่า 77.  บ้านเขาฝ้าย 78.  บ้านเขาทราย 79.  บ้านอินทนิน 80.  บ้านห้วยทรายทอง 81.  บ้านหน้าเขาวัด 82.  บ้านหนับเภา 83.  บ้านหนองหว้า 84.  บ้านสุวรรณเขต 85.  บ้านสำนักม่วง 86.  บ้านสะพานหัน 87.  บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 88.  บ้านสระบัว 89.  บ้านวัดใน 90.  บ้านวังลุง 91.  บ้านพิตำ 92.  บ้านพังหรัน 93.  บ้านพังปริง 94.  บ้านปากเจา 95.  บ้านปากลง 96.  บ้านปากดวด 97.  บ้านปลายทอน 98.  บ้านปราบราษฏร์อุทิศ 99.  บ้านประชาอารี 100.  บ้านบางฉาง 101.  บ้านบ่อกรูด 102.  บ้านน้ำร้อน 103.  บ้านน้ำฉา 104.  บ้านน้ำขาว 105.  บ้านนบ 106.  บ้านทุ่งเกราะ 107.  บ้านทุ่งหัวนา 108.  บ้านทุ่งชน 109.  บ้านทุ่งครั้ง 110.  บ้านทุ่งขันหมาก 111.  บ้านท่าสูง 112.  บ้านท่าม่วง 113.  บ้านท่าน้อย 114.  บ้านท่าจันทน์ 115.  บ้านต้นจันทน์ 116.  บ้านชุมขลิง 117.  บ้านช่องเขาหมาก 118.  บ้านฉาง 119.  บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) 120.  บ้านคลองแคว 121.  บ้านคลองเหลง 122.  บ้านคลองวัง 123.  บ้านคลองตีนเป็ด 124.  บ้านขุนทะเล 125.  ท่าศาลา 126.  ชุมชนใหม่ 127.  ชุมชนวัดเทพราช 128.  ชุมชนวัดอินทคีรี 129.  ชุมชนวัดสระแก้ว 130.  ชุมชนวัดปัณณาราม 131.  ชุมชนวัดบางคู 132.  ชุมชนวัดทอนหงส์ 133.  ชุมชนบ้านบางโหนด