สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 : 4 ## PAGE 2

1.  เขาพระทอง 2.  หัวไทร(เรือนประชาบาล) 3.  สุนทราภิบาล 4.  วัดไม้เสียบ 5.  วัดโบสถ์ 6.  วัดโคกสูง 7.  วัดโคกยาง 8.  วัดโคกมะม่วง 9.  วัดโคกพิกุล 10.  วัดโคกทราง 11.  วัดโคกคราม 12.  วัดแหลมตะลุมพุก 13.  วัดแหลม 14.  วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 15.  วัดแดง 16.  วัดแจ้ง 17.  วัดเหมก 18.  วัดเนกขัมมาราม 19.  วัดเทพมงคล 20.  วัดเทพนมเชือด 21.  วัดเถลิงกิตติยาราม 22.  วัดเขาน้อย 23.  วัดเกาะจาก 24.  วัดอู่แก้ว 25.  วัดอิมอญ 26.  วัดอัฒฑศาสนาราม 27.  วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 28.  วัดหอยกัน 29.  วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 30.  วัดหน้าสตน 31.  วัดหนา 32.  วัดหนองจิก 33.  วัดหงส์แก้ว 34.  วัดสุวรรณโฆษิต 35.  วัดสุขุม 36.  วัดสามแพรก 37.  วัดสามัคยาราม 38.  วัดสองพี่น้อง 39.  วัดสว่างอารมณ์ 40.  วัดสระโพธิ์ 41.  วัดสระแก้ว 42.  วัดสระ 43.  วัดสมควร 44.  วัดศรีสุวรรณาราม 45.  วัดวัวหลุง 46.  วัดวังฆ้อง 47.  วัดวังกลม 48.  วัดรามแก้ว 49.  วัดรักขิตวัน 50.  วัดมัชฌิมภูผา 51.  วัดมหิสสราราม 52.  วัดพิศาลนฤมิต 53.  วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 54.  วัดพระอานนท์ 55.  วัดพระบาท 56.  วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 57.  วัดปิยาราม 58.  วัดป่าระกำ 59.  วัดปากแพรก 60.  วัดปากเหมือง 61.  วัดปากระวะ 62.  วัดปากตรง 63.  วัดปากควน 64.  วัดปลายสระ 65.  วัดบูรณาวาส 66.  วัดบ้านราม 67.  วัดบ้านด่าน 68.  วัดบ้านงาม 69.  วัดบางไทร 70.  วัดบางศาลา 71.  วัดบางยิ่ว 72.  วัดบางพระ 73.  วัดบางทองคำ 74.  วัดบางทวด 75.  วัดบางตะพาน (เขมจาโร) 76.  วัดบางด้วน 77.  วัดบางฉนาก 78.  วัดบางคุระ 79.  วัดบ่อโพง 80.  วัดบ่อล้อ 81.  วัดนาหมอบุญ 82.  วัดธาราวง 83.  วัดธงทอง 84.  วัดทุ่งโพธิ์ 85.  วัดทุ่งหล่อ 86.  วัดท่าเสริม 87.  วัดท่าเสม็ด 88.  วัดท่าสะท้อน 89.  วัดท้ายโนต 90.  วัดทายิการาม 91.  วัดท้ายทะเล 92.  วัดทะเลปัง 93.  วัดทองพูน 94.  วัดทวยเทพ 95.  วัดถ้ำเขาแดง 96.  วัดถลุงทอง 97.  วัดตรงบน 98.  วัดดอนรักษา 99.  วัดดอนมะปราง 100.  วัดชัยสุวรรณ 101.  วัดชะอวด 102.  วัดชมพูประดิษฐ์ 103.  วัดฉิมหลา 104.  วัดจิกพนม 105.  วัดคันธมาลี 106.  วัดควนใส 107.  วัดควนเถียะ 108.  วัดควนเคร็ง 109.  วัดควนเกย 110.  วัดควนสมบูรณ์ 111.  วัดควนยาว 112.  วัดควนป้อม 113.  วัดควนชะลิก 114.  วัดคลองขยัน 115.  วัดคงคาวดี 116.  วัดขนาบนาก 117.  วัดกาโห่ใต้ 118.  วัดกาญจนาราม 119.  วัดกัลยานฤมิต 120.  ราชประชานุเคราะห์ 7 121.  ราชประชานุเคราะห์ 122.  ร่อนพิบูลย์ 123.  บ้านไสหินตั้ง 124.  บ้านไสขาม 125.  บ้านใสถิน 126.  บ้านโคกทราย 127.  บ้านโก้งโค้ง 128.  บ้านแสงวิมาน 129.  บ้านเหนือคลอง 130.  บ้านเนินธัมมัง 131.  บ้านเขาน้อย 132.  บ้านเกาะสุด 133.  บ้านเกาะนางโดย 134.  บ้านเกาะทัง 135.  บ้านเกยเชน 136.  บ้านอายเลา 137.  บ้านหัวไทร 138.  บ้านหัวลำพู 139.  บ้านหัวปอ 140.  บ้านหอยราก 141.  บ้านห้วยไม้แก่น 142.  บ้านห้วยโส 143.  บ้านห้วยหาร 144.  บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 145.  บ้านหน้าศาล 146.  บ้านหนองหิน 147.  บ้านหนองมาก 148.  บ้านหนองบัว 149.  บ้านหนองบอน 150.  บ้านหนองนนทรี 151.  บ้านหนองกก 152.  บ้านศาลาแก้ว 153.  บ้านศาลาทวดทอง 154.  บ้านศาลาตะเคียน 155.  บ้านวังใส 156.  บ้านวังหอน 157.  บ้านลำหัก 158.  บ้านลำคลอง 159.  บ้านลานนา 160.  บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 161.  บ้านยางกาญจน์ 162.  บ้านม่วงงาม 163.  บ้านพรุบัว 164.  บ้านปากเชียร 165.  บ้านปากพรุ 166.  บ้านปากบางกลม 167.  บ้านปลายราง 168.  บ้านบางโหนด 169.  บ้านบางแรด 170.  บ้านบางเนียน 171.  บ้านบางวัง 172.  บ้านบางลึก 173.  บ้านบางมูลนาก 174.  บ้านบางพระ 175.  บ้านบางปรง 176.  บ้านบางน้อย 177.  บ้านบางตะลุมพอ 178.  บ้านบางด้วน 179.  บ้านน้ำบ่อ 180.  บ้านนำทรัพย์ 181.  บ้านนางหลง 182.  บ้านนา 183.  บ้านทุ่งไม้ไผ่ 184.  บ้านทุ่งใหญ่ 185.  บ้านทุ่งใคร 186.  บ้านทุ่งโป๊ะ 187.  บ้านทุ่งโชน 188.  บ้านทุ่งเลน 189.  บ้านทุ่งบก 190.  บ้านทุ่งขวัญแก้ว 191.  บ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 192.  บ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 193.  บ้านท่าเตียน 194.  บ้านท่าขนาน 195.  บ้านท้องโกงกาง 196.  บ้านตูล 197.  บ้านตรอกแค 198.  บ้านด่าน 199.  บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 200.  บ้านดอนโตนด