สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 2.  โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.  เจริญรัชต์ภาคย์ 4.  องค์การสวนยาง 3 5.  องค์การสวนยาง 2 6.  องค์การสวนยาง 1 7.  หมู่บ้านป่าไม้ 8.  สังวาลย์วิท 7 9.  สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 10.  สมสรร 11.  วัดไม้เรียง 12.  วัดใหม่ 13.  วัดโบราณาราม 14.  วัดโคกเมรุ 15.  วัดโคกหาด 16.  วัดเสม็ดจวน 17.  วัดเพ็ญมิตร 18.  วัดเพ็ญญาติ 19.  วัดเทวสิทธิ์ 20.  วัดเขาโร 21.  วัดเขากลาย 22.  วัดเกาะสระ 23.  วัดหาดสูง 24.  วัดหลักช้าง 25.  วัดหน้าเขา 26.  วัดหนองดี 27.  วัดสุวรรณคีรี 28.  วัดสามัคคีนุกูล 29.  วัดสวนพิกุล 30.  วัดสวนขัน 31.  วัดศิลาราย 32.  วัดวิสุทธิวงศ์ 33.  วัดวังหีบ 34.  วัดวังหิน 35.  วัดวังรีบุญเลิศ 36.  วัดวังขรี 37.  วัดลำนาว 38.  วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 39.  วัดยางค้อม 40.  วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 41.  วัดมังคลาราม 42.  วัดมะเฟือง 43.  วัดมะปรางงาม 44.  วัดมะนาวหวาน 45.  วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 46.  วัดประดิษฐาราม 47.  วัดนิคมคีรี 48.  วัดนางเอื้อย 49.  วัดธรรมเผด็จ 50.  วัดทุ่งส้าน 51.  วัดทุ่งนาใหม่ 52.  วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 53.  วัดท่ายาง 54.  วัดถ้ำใหญ่ 55.  วัดจันดี 56.  วัดควนสูง 57.  วัดควนส้าน 58.  วัดควนสระบัว 59.  วัดควนยูง 60.  วัดควนยูง 61.  วัดควนชม 62.  วัดควนกอ 63.  วัดควน 64.  วัดคงคาเจริญ 65.  วัดขนาน 66.  วัดก้างปลา 67.  วัดกะโสม 68.  วัดกะเปียด 69.  ราษฎร์ประชาอุทิศ 70.  ราชเวชพิศาล 71.  ราชประชานุเคราะห์ 6 72.  มหาราช ๓ 73.  พรรณราชลเขต 74.  บ้านไสใหญ่ 75.  บ้านไสโป๊ะ 76.  บ้านไสโคกเกาะ 77.  บ้านไสเตาอ้อย 78.  บ้านไสส้าน 79.  บ้านไสยูงปัก 80.  บ้านไสยาสน์ 81.  บ้านไร่มุสลิม 82.  บ้านไทรงาม 83.  บ้านโคกวัด 84.  บ้านโคกยาง 85.  บ้านโคกมะขาม 86.  บ้านแพรกกลาง 87.  บ้านเหนือคลอง 88.  บ้านเขาวง 89.  บ้านเขาตาว 90.  บ้านเกาะยวน 91.  บ้านเกาะปราง 92.  บ้านเกาะขวัญ 93.  บ้านหาดทรายแก้ว 94.  บ้านห้วยรื่น 95.  บ้านห้วยปริก 96.  บ้านห้วยทรายขาว 97.  บ้านห้วยกลาง 98.  บ้านหน้าเขา 99.  บ้านหนองใหญ่ 100.  บ้านหนองเจ 101.  บ้านหนองหว้า 102.  บ้านหนองยาง 103.  บ้านหนองปลิง 104.  บ้านหนองท่อม 105.  บ้านหนองคล้า 106.  บ้านสามัคคีธรรม 107.  บ้านสวนอาย 108.  บ้านสวน 109.  บ้านสระนางมโนราห์ 110.  บ้านวังเต่า 111.  บ้านวังหิน 112.  บ้านวังวัว 113.  บ้านวังยาว 114.  บ้านวังยวน 115.  บ้านวังธน 116.  บ้านวังตลับ 117.  บ้านพูน 118.  บ้านพอโกบ 119.  บ้านพรุวง 120.  บ้านปากแพรก 121.  บ้านปากน้ำ 122.  บ้านปลายเส 123.  บ้านปลายรา 124.  บ้านปลายคลองเพรง 125.  บ้านบางรูป 126.  บ้านบางปรน 127.  บ้านบางตะเภา 128.  บ้านบ่อมอง 129.  บ้านบ่อปลา 130.  บ้านบนควน 131.  บ้านนิคมวังหิน 132.  บ้านน้ำพุ 133.  บ้านน้ำตก 134.  บ้านนาใหญ่ 135.  บ้านนาโพธิ์ 136.  บ้านนาเหนือ 137.  บ้านนาเส 138.  บ้านนาเกิดผล 139.  บ้านนาพา 140.  บ้านนาพรุ 141.  บ้านนาปราน 142.  บ้านนาบอน 143.  บ้านนาท่อม 144.  บ้านนาตำเสา 145.  บ้านนาตาแย้ม 146.  บ้านนา 147.  บ้านทุ่งกรวด 148.  บ้านทะเลสองห้อง 149.  บ้านทอนวังปราง 150.  บ้านถ้ำตลอด 151.  บ้านชายคลอง 152.  บ้านจำปา 153.  บ้านจันดี 154.  บ้านคุ้งวังวัว 155.  บ้านคอกช้าง 156.  บ้านควนอวดพัน 157.  บ้านควนลำภู 158.  บ้านควนประชาสรรค์ 159.  บ้านควนประ 160.  บ้านควนตม 161.  บ้านควน 162.  บ้านคลองโอม 163.  บ้านคลองเสาเหนือ 164.  บ้านคลองสาย 165.  บ้านคลองปีก 166.  บ้านคลองตูก 167.  บ้านคลองจัง 168.  บ้านคลองงา 169.  บ้านคลองขุด 170.  บ้านคลองกุย 171.  บ้านกุยเหนือ 172.  บ้านกันละ 173.  บ้านก่องาม 174.  บ้านกรุงหยันใต้ 175.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 176.  ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 177.  ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 178.  ชุมชนวัดอัมพวัน 179.  ชุมชนวัดสุวรรณาราม 180.  ชุมชนวัดสำโรง 181.  ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 182.  ชุมชนบ้านไทรห้อง 183.  ชุมชนบ้านหน้าเขา 184.  ชุมชนบ้านสี่แยก 185.  ชุมชนบ้านปากเสียว 186.  ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 187.  ฉวาง 188.  จุฬาภรณ์พิชญาคาร 189.  คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์