สพป.นครราชสีมา เขต 1 : 5 ## PAGE 2

71.  บ้านหญ้าคาเหนือ 72.  บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 73.  บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 74.  บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 75.  บ้านสะพาน 76.  บ้านส้มมิตรภาพที่93 77.  บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) 78.  บ้านวังม่วง 79.  บ้านลำเชิงไกร 80.  บ้านละลมโพธิ์ 81.  บ้านลองตอง 82.  บ้านระกาย 83.  บ้านยางน้อยหัวสิบ 84.  บ้านยองแยง 85.  บ้านมาบมะค่า 86.  บ้านมะรุม 87.  บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) 88.  บ้านมะค่า 89.  บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 90.  บ้านภูเขาลาด 91.  บ้านพุดซา 92.  บ้านพะไล 93.  บ้านพะเนา 94.  บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 95.  บ้านพลจลก 96.  บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 97.  บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 98.  บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) 99.  บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 100.  บ้านบึงสาร 101.  บ้านบึงทับช้าง 102.  บ้านบึงตะโก 103.  บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ 104.  บ้านธารปราสาท 105.  บ้านทุ่งกระโดน 106.  บ้านทับช้าง 107.  บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) 108.  บ้านต่างตา 109.  บ้านด่านเกวียน 110.  บ้านด่านทองหลาง 111.  บ้านด่านติง 112.  บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) 113.  บ้านดอนม่วง 114.  บ้านดอนผวา 115.  บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) 116.  บ้านดอนขวาง 117.  บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง 118.  บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) 119.  บ้านซาด 120.  บ้านจันอัด 121.  บ้านจอหอ 122.  บ้านคอหงษ์ 123.  บ้านคอนน้อย 124.  บ้านคล้าโนนคราม 125.  บ้านคนชุม 126.  บ้านขามเฒ่า 127.  บ้านขามชั่งโค 128.  บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) 129.  บ้านกล้วยจอหอ 130.  บ้านกรูดหนองออก 131.  บ้านกระโดน 132.  บ้านกระเพรา 133.  บ้านกระถินหนองเครือชุด 134.  ทหารอากาศบำรุง 135.  ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) 136.  ตำบลบ้านโพธิ์ 137.  ดอนท้าววิทยา 138.  ชุมชนบ้านเพชร 139.  ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 140.  ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ 141.  ชลประทานสงเคราะห์ 142.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ 143.  กันเกราพิทยาคม