สพป.นครราชสีมา เขต 1 : 5 ## PAGE 2

123.  บ้านคอนน้อย 124.  บ้านคล้าโนนคราม 125.  บ้านคนชุม 126.  บ้านขามเฒ่า 127.  บ้านขามชั่งโค 128.  บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) 129.  บ้านกล้วยจอหอ 130.  บ้านกรูดหนองออก 131.  บ้านกระโดน 132.  บ้านกระเพรา 133.  บ้านกระถินหนองเครือชุด 134.  ทหารอากาศบำรุง 135.  ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) 136.  ตำบลบ้านโพธิ์ 137.  ดอนท้าววิทยา 138.  ชุมชนบ้านเพชร 139.  ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 140.  ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ 141.  ชลประทานสงเคราะห์ 142.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ 143.  กันเกราพิทยาคม