สพป.นครราชสีมา เขต 1 : 5 ## PAGE 2

108.  บ้านต่างตา 109.  บ้านด่านเกวียน 110.  บ้านด่านทองหลาง 111.  บ้านด่านติง 112.  บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) 113.  บ้านดอนม่วง 114.  บ้านดอนผวา 115.  บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) 116.  บ้านดอนขวาง 117.  บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง 118.  บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) 119.  บ้านซาด 120.  บ้านจันอัด 121.  บ้านจอหอ 122.  บ้านคอหงษ์ 123.  บ้านคอนน้อย 124.  บ้านคล้าโนนคราม 125.  บ้านคนชุม 126.  บ้านขามเฒ่า 127.  บ้านขามชั่งโค 128.  บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) 129.  บ้านกล้วยจอหอ 130.  บ้านกรูดหนองออก 131.  บ้านกระโดน 132.  บ้านกระเพรา 133.  บ้านกระถินหนองเครือชุด 134.  ทหารอากาศบำรุง 135.  ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) 136.  ตำบลบ้านโพธิ์ 137.  ดอนท้าววิทยา 138.  ชุมชนบ้านเพชร 139.  ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 140.  ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ 141.  ชลประทานสงเคราะห์ 142.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ 143.  กันเกราพิทยาคม