สพป.นครปฐม เขต 2 : 7 ## PAGE 2

108.  บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 109.  บ้านคลองพระมอพิสัย 110.  บ้านคลองบางกระจัน 111.  บ้านคลองนกกระทุง 112.  บ้านคลองจินดา 113.  บ้านกระทุ่มล้ม 114.  ตลาดเจริญสุข 115.  ตลาดเกาะแรต 116.  ตลาดรางกระทุ่ม 117.  คลองบางกระทึก 118.  คลองทางหลวง