สพป.นครปฐม เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  เมืองเก่ากำแพงแสน 2.  อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) 3.  อนุบาลนครปฐม 4.  อนุบาลกำแพงแสน 5.  หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 6.  วัดไร่แตงทอง 7.  วัดไผ่ล้อม 8.  วัดใหม่ห้วยลึก 9.  วัดใหม่ดอนทราย 10.  วัดโพรงมะเดื่อ 11.  วัดโพธิ์งาม 12.  วัดแหลมมะเกลือ 13.  วัดเลาเต่า 14.  วัดเกาะวังไทร 15.  วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) 16.  วัดห้วยม่วง 17.  วัดห้วยพระ 18.  วัดห้วยผักชี 19.  วัดหนองโพธิ์ 20.  วัดหนองเสือ 21.  วัดหนองศาลา 22.  วัดหนองปลาไหล 23.  วัดหนองดินแดง 24.  วัดหนองจิก 25.  วัดหนองกระพี้ 26.  วัดหนองกระทุ่ม 27.  วัดสุขวราราม 28.  วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 29.  วัดสามควายเผือก 30.  วัดสองห้อง 31.  วัดสระสี่เหลี่ยม 32.  วัดสระสี่มุม 33.  วัดสระพัง 34.  วัดสระกะเทียม 35.  วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 36.  วัดศรีวิสารวาจา 37.  วัดวังเย็น 38.  วัดวังน้ำเขียว 39.  วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 40.  วัดลำเหย 41.  วัดลำลูกบัว 42.  วัดลาดหญ้าไทร 43.  วัดลาดหญ้าแพรก 44.  วัดลาดปลาเค้า 45.  วัดราษฎร์วราราม 46.  วัดรางปลาหมอ 47.  วัดม่วงตารศ 48.  วัดพะเนียงแตก 49.  วัดพระประโทณเจดีย์ 50.  วัดพระปฐมเจดีย์ 51.  วัดปลักไม้ลาย 52.  วัดประชาราษฎร์บำรุง 53.  วัดปทุมทองสุทธาราม 54.  วัดบ้านหลวง 55.  วัดบ้านยาง 56.  วัดบางแขม 57.  วัดบ่อน้ำจืด 58.  วัดนิยมธรรมวราราม 59.  วัดธรรมศาลา 60.  วัดทุ่งสีหลง 61.  วัดทุ่งรี 62.  วัดทุ่งพิชัย 63.  วัดทุ่งผักกูด 64.  วัดทุ่งกระพังโหม 65.  วัดท่าเสา 66.  วัดทัพหลวง 67.  วัดทัพยายท้าว 68.  วัดทะเลบก 69.  วัดตาก้อง 70.  วัดตะโกสูง 71.  วัดดอนเสาเกียด 72.  วัดดอนเตาอิฐ 73.  วัดดอนยายหอม 74.  วัดดอนขนาก 75.  วัดกำแพงแสน 76.  วัดกงลาด 77.  ละเอียดอุปถัมภ์ 78.  ประถมฐานบินกำแพงแสน 79.  บ้านไร่ต้นสำโรง 80.  บ้านใหม่ 81.  บ้านแหลมกะเจา 82.  บ้านแจงงาม 83.  บ้านอ้อกระทุง 84.  บ้านอ้อกระทิง 85.  บ้านหัวถนน 86.  บ้านห้วยรางเกตุ 87.  บ้านห้วยด้วน 88.  บ้านห้วยขวาง 89.  บ้านหลักเมตร 90.  บ้านหนองไม้งาม 91.  บ้านหนองโสน 92.  บ้านหนองเขมร 93.  บ้านหนองหิน 94.  บ้านหนองพงเล็ก 95.  บ้านหนองพงนก 96.  บ้านหนองปากโลง 97.  บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 98.  บ้านหนองขาหยั่ง 99.  บ้านหนองขาม 100.  บ้านหนองกะโดน 101.  บ้านหนองกร่าง 102.  บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 103.  บ้านสามัคคี 104.  บ้านสระน้ำส้ม 105.  บ้านลำพยา 106.  บ้านลำท่าโพ 107.  บ้านรางอีเม้ย 108.  บ้านรางมูก 109.  บ้านรางมะเดื่อ 110.  บ้านมาบแค 111.  บ้านบัวแดง 112.  บ้านบ่อน้ำพุ 113.  บ้านนาสร้าง 114.  บ้านทุ่งหัวพรหม 115.  บ้านทุ่งน้อย 116.  บ้านต้นสำโรง 117.  บ้านดอนทอง 118.  บ้านดอนซาก 119.  บ้านคอวัง 120.  บ้านคลองยาง 121.  บ้านคลองตัน