สพป.ตรัง เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) 2.  หาดปากเมง 3.  ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 4.  สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 5.  วัดไม้ฝาด 6.  วัดไตรสามัคคี 7.  วัดโคกเลียบ 8.  วัดเจริญร่มเมือง 9.  วัดเขาวิเศษ 10.  วัดเขาพระ 11.  วัดเขา 12.  วัดห้วยนาง (วันครู2501) 13.  วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 14.  วัดสิทธิโชค 15.  วัดศรีรัตนาราม 16.  วัดวารีวง 17.  วัดปากแจ่ม 18.  วัดบางดี 19.  วัดน้ำฉ่า 20.  วัดนาวง 21.  วัดทุ่งใหญ่ 22.  วัดถ้ำพระพุทธ 23.  วัดคีรีวิหาร 24.  วัดควนไทร 25.  วัดควนเมา 26.  วัดควนธานี 27.  วัดกาญจนบริรักษ์ 28.  บ้านไสมะม่วง 29.  บ้านไสบ่อ 30.  บ้านไสต้นวา 31.  บ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 32.  บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 33.  บ้านไร่ออก 34.  บ้านไทรบ่วง 35.  บ้านไชยภักดี 36.  บ้านในปง 37.  บ้านโพธิ์น้อย 38.  บ้านโตน 39.  บ้านโคกยาง 40.  บ้านแหลมไทร 41.  บ้านแหลมมะขาม 42.  บ้านแหลม 43.  บ้านเหนือคลอง 44.  บ้านเขาไม้แก้ว 45.  บ้านเขาโอน 46.  บ้านเขาพรุเสม็ด 47.  บ้านเขากอบ 48.  บ้านเกาะเคี่ยม 49.  บ้านเกาะลิบง 50.  บ้านเกาะมุกด์ 51.  บ้านหาดยาว 52.  บ้านหัวหิน 53.  บ้านห้วยไทร 54.  บ้านห้วยน้ำเย็น 55.  บ้านห้วยต่อ 56.  บ้านหลังเขา 57.  บ้านหน้าเขา 58.  บ้านหนองเสม็ด 59.  บ้านหนองหมอ 60.  บ้านหนองสองพี่น้อง 61.  บ้านหนองศรีจันทร์ 62.  บ้านหนองราโพ 63.  บ้านหนองมวง 64.  บ้านหนองปรือ 65.  บ้านหนองบัวน้อย 66.  บ้านหนองบัว 67.  บ้านหนองชุมแสง 68.  บ้านหนองคล้า 69.  บ้านสายควน 70.  บ้านวังหลาม 71.  บ้านวังลำ 72.  บ้านลำแพะ 73.  บ้านลำภูรา 74.  บ้านลำช้าง 75.  บ้านย่านซื่อ 76.  บ้านมดตะนอย 77.  บ้านพรุใหญ่ 78.  บ้านพรุเตย 79.  บ้านพรุจูด 80.  บ้านพระม่วง 81.  บ้านผมเด็น 82.  บ้านป่าเตียว 83.  บ้านปาเต 84.  บ้านป่ากอ 85.  บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา 86.  บ้านบาตูปูเต๊ะ 87.  บ้านบางเป้า 88.  บ้านบางเตา 89.  บ้านบางหมาก 90.  บ้านบางสัก 91.  บ้านบางพระ 92.  บ้านบางค้างคาว 93.  บ้านบางคราม 94.  บ้านบ่อหิน 95.  บ้านน้ำราบ 96.  บ้านน้ำพราย 97.  บ้านน้ำฉา 98.  บ้านนาเมืองเพชร 99.  บ้านนาเกลือ 100.  บ้านทุ่งอิฐ 101.  บ้านทุ่งสมอ 102.  บ้านทุ่งศาลา 103.  บ้านทุ่งยางงาม 104.  บ้านทุ่งยาง 105.  บ้านทุ่งต่อ 106.  บ้านทุ่งขี้เหล็ก 107.  บ้านท่าโต๊ะเมฆ 108.  บ้านท่าส้ม 109.  บ้านท่ามะปราง 110.  บ้านท่าปาบ 111.  บ้านทอนเหรียน 112.  บ้านตะเคียนหลบฟ้า 113.  บ้านต้นไทร 114.  บ้านต้นปรง 115.  บ้านดุหุน 116.  บ้านซา 117.  บ้านช่องหาร 118.  บ้านช่องลม 119.  บ้านฉางหลาง 120.  บ้านจิจิก 121.  บ้านควนเลียบ 122.  บ้านควนอารี 123.  บ้านควนหนองยาง 124.  บ้านควนหนองกก 125.  บ้านควนพญา 126.  บ้านควนตุ้งกู 127.  บ้านควนตัง 128.  บ้านคลองโตน 129.  บ้านคลองลุ 130.  บ้านคลองมวน 131.  บ้านคลองชีล้อม 132.  บ้านคลองคุ้ย 133.  บ้านกลิ้งกลอง 134.  ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 135.  กมลศรี