สพป.กาญจนบุรี เขต 2 : 5 ## PAGE 2

10.  วัดเขาสามสิบหาบ 11.  วัดเขาสะพายแร้ง 12.  วัดเขารักษ์ 13.  วัดเขาตะพั้น 14.  วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 15.  วัดห้วยสะพาน 16.  วัดห้วยตะเคียน 17.  วัดหนองไม้แก่น 18.  วัดหนองโรง 19.  วัดหนองลาน 20.  วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 21.  วัดหนองพลับ 22.  วัดหนองปลิง 23.  วัดสำนักคร้อ 24.  วัดสาลวนาราม 25.  วัดสระลงเรือ 26.  วัดสนามแย้ 27.  วัดพังตรุ 28.  วัดพระแท่นดงรัง 29.  วัดบ้านน้อย 30.  วัดบ้านทวน 31.  วัดนาพระยา 32.  วัดทุ่งสมอ 33.  วัดทุ่งมะกรูด 34.  วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 35.  วัดท่ากระทุ่ม 36.  วัดตะคร้ำเอน 37.  วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 38.  วัดดอนแสลบ 39.  วัดดอนเจดีย์ 40.  วัดดอนชะเอม 41.  วัดดอนขมิ้น 42.  วัดดงสัก 43.  วัดคร้อพนัน 44.  วัดกระต่ายเต้น 45.  ประชาวิทยาคาร 46.  บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 47.  บ้านไพรงาม 48.  บ้านไผ่สี 49.  บ้านโป่งกูป 50.  บ้านโคราช 51.  บ้านเขาศาลา 52.  บ้านเขาช่อง 53.  บ้านเขากรวด 54.  บ้านอุโลกสี่หมื่น 55.  บ้านอ่างหิน 56.  บ้านห้วยลึก 57.  บ้านห้วยยาง 58.  บ้านห้วยด้วน 59.  บ้านหลุมหิน 60.  บ้านหนองโพธิ์ 61.  บ้านหนองเจริญสุข 62.  บ้านหนองหิน 63.  บ้านหนองลาน 64.  บ้านหนองนางเลิ้ง 65.  บ้านหนองตาแพ่ง 66.  บ้านหนองตายอด 67.  บ้านหนองตาคง 68.  บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 69.  บ้านหนองจอก 70.  บ้านหนองขุย 71.  บ้านหนองกรด 72.  บ้านสระลุมพุก 73.  บ้านสระจันทอง 74.  บ้านวังไผ่ 75.  บ้านวังรัก 76.  บ้านรางยอม 77.  บ้านรางกระต่าย 78.  บ้านพนมนาง 79.  บ้านบึงวิทยา 80.  บ้านบ่อหว้า 81.  บ้านบ่อระแหง 82.  บ้านนาใหม่ 83.  บ้านทุ่งมังกะหร่า 84.  บ้านทุ่งประทุน 85.  บ้านท่ามะกา 86.  บ้านท่าพะเนียง 87.  บ้านทัพพระยา 88.  บ้านตลุง 89.  บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 90.  บ้านดอนเตาอิฐ 91.  บ้านดอนเขว้า 92.  บ้านดอนสระ 93.  บ้านดอนรัก 94.  บ้านดอนมะขาม 95.  บ้านดอนตาลเสี้ยน 96.  บ้านซ่อง 97.  บ้านชายธูป 98.  บ้านจันทร์ลาดวิทยา 99.  บ้านกระเจา 100.  ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์