สพป.กาญจนบุรี เขต 2 : 5 ## PAGE 2

86.  บ้านท่าพะเนียง 87.  บ้านทัพพระยา 88.  บ้านตลุง 89.  บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 90.  บ้านดอนเตาอิฐ 91.  บ้านดอนเขว้า 92.  บ้านดอนสระ 93.  บ้านดอนรัก 94.  บ้านดอนมะขาม 95.  บ้านดอนตาลเสี้ยน 96.  บ้านซ่อง 97.  บ้านชายธูป 98.  บ้านจันทร์ลาดวิทยา 99.  บ้านกระเจา 100.  ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์