สพป.เชียงใหม่ เขต 5 : 5 ## PAGE 2

1.  แม่โถวิทยาคม 2.  ศูนย์อพยพแปลง 8 3.  บ้านไร่ 4.  บ้านใบหนา 5.  บ้านโปงทุ่ง 6.  บ้านโปง 7.  บ้านโท้งวิทยา 8.  บ้านโค้งงาม 9.  บ้านแอ่นใหม่ 10.  บ้านแอ่นจัดสรร 11.  บ้านแม่โขง 12.  บ้านแม่อ่างขาง 13.  บ้านแม่อมลอง 14.  บ้านแม่หลองน้อย 15.  บ้านแม่สะเต 16.  บ้านแม่สะนาม 17.  บ้านแม่ลายเหนือ 18.  บ้านแม่ลาย 19.  บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง 20.  บ้านแม่ลานหลวง 21.  บ้านแม่ลอง 22.  บ้านแม่บวน 23.  บ้านแม่ตูบ 24.  บ้านแม่ตื่น 25.  บ้านแม่ต๋อม 26.  บ้านแม่งูด 27.  บ้านแปลง 5 28.  บ้านแปลง 2 29.  บ้านแควมะกอก 30.  บ้านเตียนอาง 31.  บ้านเด่นวิทยา 32.  บ้านเกาะหลวง 33.  บ้านอูตูม 34.  บ้านห่างหลวง 35.  บ้านหางดง 36.  บ้านห้วยไม้หก 37.  บ้านห้วยโค้ง 38.  บ้านห้วยหล่อดูก 39.  บ้านห้วยปูลิง 40.  บ้านห้วยน้ำขาว 41.  บ้านหลวง 42.  บ้านหนองผักบุ้ง 43.  บ้านสันติสุข 44.  บ้านสบลาน 45.  บ้านวังหลวง 46.  บ้านวังหม้อ 47.  บ้านวังลุง 48.  บ้านวังกอง 49.  บ้านยางแก้ว 50.  บ้านยางเปียง 51.  บ้านยางเปา 52.  บ้านยางครก 53.  บ้านมูเซอ 54.  บ้านพุย 55.  บ้านผีปานเหนือ 56.  บ้านผาแตน 57.  บ้านผาปูน 58.  บ้านผาจุก 59.  บ้านบ่อหลวง 60.  บ้านบ่อสลี 61.  บ้านบงตัน 62.  บ้านนาไคร้ 63.  บ้านนาเกียน 64.  บ้านนาฟ่อน 65.  บ้านนาคอเรือ 66.  บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 67.  บ้านทุ่งโป่ง 68.  บ้านทุ่งจำเริง 69.  บ้านทุ่ง 70.  บ้านถิ่นสำราญ 71.  บ้านตุงลอย 72.  บ้านตุงติง 73.  บ้านตีนตก 74.  บ้านตาลใต้ 75.  บ้านตาลเหนือ 76.  บ้านดอยคำ 77.  บ้านดอกแดง 78.  บ้านดงดำ 79.  บ้านซิแบร 80.  บ้านฉิมพลี 81.  บ้านงิ้วสูง 82.  บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 83.  บ้านขุนตื่น 84.  บ้านขุน 85.  บ้านกิ่วลม 86.  บ้านกองหิน 87.  บ้านกองวะ 88.  บ้านกองลอย 89.  ทุ่งต้นงิ้ว 90.  ตรีมิตรวิทยา 91.  ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 92.  ชุมชนบ้านใหม่ 93.  ชุมชนบ้านแม่ทัง 94.  ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด 95.  ชุมชนบ้านอมก๋อย 96.  ชุมชนบ้านท่าข้าม 97.  ชุมชนบ้านดอยเต่า