สพป.ปัตตานี เขต 1 : 5 ## PAGE 2

1.  เมืองปัตตานี 2.  อนุบาลปัตตานี 3.  วัดสุวรรณากร 4.  วัดสถิตย์ชลธาร 5.  วัดศรีสุดาจันทร์ 6.  วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 7.  วัดมหิงษาราม 8.  วัดควน 9.  รัชดาภิเษก 10.  ยะหริ่ง 11.  พัฒนศึกษา 12.  พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 13.  ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 14.  บ้านไผ่มัน 15.  บ้านใหม่พัฒนวิทย์ 16.  บ้านใหม่ 17.  บ้านโต๊ะตีเต 18.  บ้านโคกโตนด 19.  บ้านโคกหมัก 20.  บ้านแบรอ 21.  บ้านแคนา 22.  บ้านเปียะ 23.  บ้านเตราะหัก 24.  บ้านเฑียรยา 25.  บ้านเคียน 26.  บ้านเกาะเปาะ 27.  บ้านเกาะหม้อแกง 28.  บ้านหัวคลอง 29.  บ้านหนองแรต 30.  บ้านสายหมอ 31.  บ้านสะบารัง 32.  บ้านสระมาลา 33.  บ้านลางา 34.  บ้านลดา 35.  บ้านรูสะมิแล 36.  บ้านราวอ 37.  บ้านรามง 38.  บ้านยือริง 39.  บ้านยามูเฉลิม 40.  บ้านยาบี 41.  บ้านมูหลง 42.  บ้านมะพร้าวต้นเดียว 43.  บ้านมะปริง 44.  บ้านพ่อมิ่ง 45.  บ้านฝาง 46.  บ้านปุลามาวอ 47.  บ้านปุลากง 48.  บ้านปาเระ 49.  บ้านปากบางตาวา 50.  บ้านปะแดลางา 51.  บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 52.  บ้านปะกาฮะรัง 53.  บ้านปะกาลือสง 54.  บ้านปะกาลิมาปุโระ 55.  บ้านปะกาจินอ 56.  บ้านปรัง 57.  บ้านบูดี 58.  บ้านบือเจาะ 59.  บ้านบาโลย 60.  บ้านบาโงกาเซาะ 61.  บ้านบาราเฮาะ 62.  บ้านบานา 63.  บ้านบางหมู 64.  บ้านบางราพา 65.  บ้านบางมะรวด 66.  บ้านบางปู 67.  บ้านบางปลาหมอ 68.  บ้านบางทัน 69.  บ้านบากง 70.  บ้านบ่ออิฐ 71.  บ้านน้ำบ่อ 72.  บ้านน้ำดำ 73.  บ้านนอก 74.  บ้านทุ่งโพธิ์ 75.  บ้านทุ่ง 76.  บ้านท่าสู 77.  บ้านท่ายามู 78.  บ้านท่าพง 79.  บ้านท่าน้ำตะวันออก 80.  บ้านท่าน้ำตะวันตก 81.  บ้านท่าน้ำ 82.  บ้านท่าด่าน 83.  บ้านท่าชะเมา 84.  บ้านท่าข้าม 85.  บ้านท่ากุน 86.  บ้านท่ากำชำ 87.  บ้านตูเวาะ 88.  บ้านตือระ 89.  บ้านตาหมน 90.  บ้านตาลีอายร์ 91.  บ้านตันหยงเปาว์ 92.  บ้านตันหยงลุโละ 93.  บ้านตันหยงดาลอ 94.  บ้านตันหยง 95.  บ้านตะโละสะมีแล 96.  บ้านตะโละ 97.  บ้านตลาดนัดคลองขุด 98.  บ้านดูซงปาแย 99.  บ้านดาโต๊ะ 100.  บ้านดาลอ 101.  บ้านดอนรัก 102.  บ้านดอนนา 103.  บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 104.  บ้านชะเอาะ 105.  บ้านจือโระ 106.  บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 107.  บ้านจะรังบองอ 108.  บ้านจะรัง 109.  บ้านคาโต 110.  บ้านค่าย 111.  บ้านคอลอตันหยง 112.  บ้านควนดิน 113.  บ้านควนคูหา 114.  บ้านคลองมานิง 115.  บ้านคลองต่ำ 116.  บ้านคลองช้าง 117.  บ้านกูวิง 118.  บ้านกือยา 119.  บ้านกาแลบือซา 120.  บ้านกาแลกุมิ 121.  บ้านกาฮง 122.  บ้านกาหยี 123.  บ้านกอแลบีเละ 124.  บ้านกลาง 125.  ชุมชนวัดปิยาราม 126.  ชุมชนวัดป่าศรี 127.  ชุมชนบ้านสาบัน 128.  ชุมชนบ้านสะนิง 129.  ชุมชนบ้านยูโย 130.  ชุมชนบ้านปูยุด 131.  ชุมชนบ้านปาตา 132.  ชุมชนบ้านตาแกะ 133.  ชุมชนบ้านตะลุโบะ 134.  ชุมชนบ้านกะมิยอ 135.  ชุมชนบ้านกรือเซะ 136.  กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง